logo
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk

C&W: Novinky v súvislosti s COVID-19 /26

Napriek tomu, že nový delta variant COVID-19 sa šíri už aj na území Slovenska, celkový počet nakazených nerastie a 7-dňový medián počtu pozitívne testovaných osôb PCR testami dosahuje za júl v priemere nižšie hodnoty ako za predchádzajúce mesiace, a to konkrétne 33 prípadov za obdobie predchádzajúceho týždňa. Slovensko sa dokonca nachádza na chvoste Európy v pomere počtu aktívnych prípadov ku celkovej populácii.

Pixabay

Ilustračné foto: Pixabay.com

Na investičnom trhu rastie optimizmus, čo dokazuje aj nárast počtu prebiehajúcich transakcií, ktoré by mali do konca roka dostať celkové investície za hranicu 700 miliónov eur. Šlo by tak o približne 40 % nárast investícií do sektora komerčných nehnuteľností oproti minulému roku. Celkový objem transakcií v oblasti komerčných nehnuteľností na Slovensku dosiahol v prvom polroku 2021 podľa predbežných údajov hodnotu 478 miliónov eur vďaka ôsmim uzatvoreným transakciám.

Evidentný je v tomto roku nárast záujmu o nehnuteľnosti v oblasti retailu, ktorej sa minulý rok investori skôr vyhýbali, a to najmä kvôli zvýšenej opatrnosti investorov z dôvodu neistoty ohľadom dopadu pandémie na ich budúci vývoj. Nákupné centrá naďalej udržujú výnosovú mieru na úrovni 6 % a náš výhľad na tento rok je stabilný, avšak väčšina z nich čaká na zastabilizovanie príjmov predtým, ako sa budú ponúkať na predaj.

Široká prítomnosť medzinárodných investorov priemyselnému sektoru dodáva mimoriadnu likviditu, ktorá v kombinácii s nízkou vnímanou rizikovosťou týchto aktív tlačí na ďalší pokles dosiahnuteľnej výnosovej miery. U logistických nehnuteľností aktuálne poklesla na úroveň 5,75 % s pozitívnym dlhodobým výhľadom. Investície majú formu individuálnych, ako aj portfólio akvizícií, a do konca roka by mali presiahnuť 200 miliónov eur.

Kancelársky sektor dokazuje, že napriek narastajúcej miere neobsadenosti si vie zachovať záujem investorov tak o prvotriedne, moderné projekty, ako aj o staršie projekty, ktoré ponúkajú zaujímavý pomer ceny a rizikovosti. Novopostavené, plne prenajaté kancelárske budovy so zmluvami uzatvorenými na viac ako 7 rokov so silnými nájomcami vedia dosiahnuť výnosovú mieru vo výške 5,50 %.

Zdroj: Cushman & Wakefield