logo
KANCELARIE, s.r.o.
Staromestská 3, 811 03 Bratislava

tel.: +421 915 202 193
e-mail: info@kancelarie.sk

Správca zálohového systému v P3 Žilina

P3 Logistic Parks, popredný developer a dlhodobý vlastník logistických nehnuteľností v Európe, podporuje úspešný systém zberu jednorazových nápojových obalov na Slovensku. Nezisková organizácia Správca zálohového systému, ktorá vytvára, financuje a koordinuje prevádzku systému zberu plastových fliaš a plechoviek od nápojov, ktorý podporuje cirkulárnu ekonomiku, si prenajíma 2 000 m2 skladových priestorov v parku P3 Žilina.

P3

Ilustračné foto: P3 Logistic Parks

Medzi-sklad v parku P3 Žilina je jedným z piatich podobných skladov na Slovensku, ktoré si Správca zálohového systému vybral ako miesto pre svoju prevádzku.

Ján Franek, riaditeľ logistiky z neziskovej organizácie Správca zálohového systému, hovorí: „Snažíme sa nájsť čo najefektívnejšie logistické riešenia a optimalizovať naše prepravné trasy tak, aby sme znížili uhlíkové emisie. Medzi-sklad v parku P3 Žilina výborne zapadá do stratégie efektívneho rozmiestnenia našich lokácii pri zbere zálohových materiálov z odberných miest,  a tým zabezpečiť aj väčšiu flexibilitu servisu počas hlavnej sezóny.“

Ján Rybárik, Head of Leasing v P3 na Slovensku, dodáva: „Uvedomujeme si, že ako developer logistických nehnuteľností stojíme na križovatke dvoch hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov – výstavby a dopravy. Preto vnímame našu úlohu ako prinášať riešenia v spolupráci s našimi nájomníkmi, ktoré pomáhajú negatívne dopady eliminovať.“  

Cez medzi-sklad v parku P3 Žilina denne prejde aktuálne 15 ton materiálu a podľa Správcu zálohového systému toto číslo v letných mesiacoch ešte narastie. Vyzbierané obaly zváža do medzi-skladu z najbližších zberných miest, následne tu materiál skontroluje, sčíta a zlisuje. Takto je organizácia schopná prepraviť väčšie množstvo obalov s nižším počtom jázd do triediaceho centra a následne k recyklátorovi, vďaka čomu dochádza k efektívnejšej preprave a znižovaniu uhlíkovej stopy. 

Okrem strategickej polohy na  križovatke diaľnice D1, vďaka ktorej vie Správca zálohových systémov efektívne pokryť širokú sieť zberných miest v tejto lokalite, ponúka P3 Logistic Parks svojmu nájomníkovi výhody prvotriednej nehnuteľnosti s certifikáciou BREEAM 'Very Good', vybavenú moderným systémom vykurovania a vetrania, zvýšenou tepelnou izoláciou strechy a energeticky úsporným inteligentným LED osvetlením.

Zdroj: P3 Logistic Parks