DHL Supply Chain s inteligentným skladom

27.01.2020

Pre názornú ukážku novej Stratégie 2025 DHL Supply Chain si Oscar de Bok, generálny riaditeľ DHL Supply Chain, zvolil technologický areál v Beringe, Holandsku, jeden z vlajkových logistických areálov spoločnosti DHL. DHL Supply Chain tu prevádzkuje jeden zo svojich inteligentných skladov a poskytuje odtiaľto zákazníkom v rôznych častiach Európy vysoko automatizované a digitalizované riešenia zmluvnej logistiky. Počas brífingu určeného pre médiá poskytol Oscar de Bok nové informácie o stratégiách a inováciách, ktoré jeho divízia zavádza v rámci plnenia Stratégie 2025.

Foto: DHL

Oscar de Bok, generálny riaditeľ DHL Supply Chain, vysvetľuje:  “DHL Supply Chain nie je len lídrom v poskytovaní zmluvnej logistiky vo svete, sme tiež vedúcimi predstaviteľmi digitalizácie a inovácií. Počas toho, ako pokračujeme v raste na trhu, naša orientácia na zákazníka nám umožňuje pretaviť inovatívne nápady na prispôsobiteľné a komerčne životaschopné produkty, ktoré môžeme zavádzať v rámci regiónov. Inteligentný sklad v našom technologickom campuse v Beringe je ukážkovým príkladom toho,  ako zavádzame inteligentné riešenia s cieľom vytvárať okamžitú hodnotu pre zákazníka i našich zamestnancov.“

Nová obchodná Stratégia 2025 sa zameriava na štyri hlavné oblasti: pokiaľ ide o ľudí a talent, DHL sa zameriava na to, ako prekonať nedostatok pracovnej sily a ako prilákať nové talenty, pričom zároveň pripravuje, trénuje a certifikuje existujúcich zamestnancov na zmeny, ktoré prinesie digitalizácia. “Naši ľudia a spôsob, ako ich riadime sú našou konkurenčnou výhodou” hovorí Oscar de Bok. Štandardizácia a neustále vylepšovanie procesov budú na prevádzkovej strane viesť k vyšším ziskom, kým skúsenosť zákazníkov, najmä čo sa týka digitalizácie, sa stáva čoraz dôležitejšou. Spojovacími prvkami sú inovácie a digitalizácia.

Markus Voss, CIO a COO DHL Supply Chain, vyhlasuje: “Naša snaha vyhľadávať inovácie a využiť ich prínos v prospech operácii rýchlo a komplexne, je to, čo nás odlišuje od ostatných. Pritiahnutie nových talentov je jedným z rozhodujúcich krokov na ceste k prispôsobovaniu sa digitalizácii v odvetví logistiky. Rovnako dôležité je získať rovnováhu - na jednej strane záväzkom k svižnej spolupráci s podporou digitálnych dát a na druhej strane úsilím poskytovať biznisu rýchle a transparentné služby pre dosiahnutie nižších nákladov. V rámci Stratégie 2025 sa zameriavame na to, aby boli naši ľudia a zákazníci na prvom mieste a tiež na to, aby sme maximalizovali tempo zavádzania nových produktov a služieb  s cieľom využiť  tieto príležitosti.”

Technologický areál v Beringe  sa môže pochváliť skladovými priestormi s rozlohou 128 000 m2, vybavenými 100 nakladacími bránami, ktoré každodenne využije 200 až 250 kamiónov inboundu a outboundu. Tento areál slúži ako celoeurópsky distribučný uzol pre potreby spoločností, ktoré patria medzi globálnych technologických lídrov a miestny tím vykonáva organizačné aktivity pre globálne dodávateľské reťazce zákazníkov DHL. Spomínaný technologický areál je certifikovaný Asociáciou pre Ochranu Prepravovaného Majetku (TAPA) a využíva rad inovatívnych špecializovaných nástrojov, vrátane spracovateľských a triediacich strojov, technológií rozšírenej reality, robotickej ruky, robotizovaného vnútrohalového transportu a novú generáciu skenovacích mobilných zariadení.

Zdroj: DHL

Prieskum

Top ponuky