ESG, kancelárie a kancelárske budovy

09.05.2023

Agenda ESG (Environment, Social, Governance) má hmatateľný vplyv na kancelárske budovy a kancelárske priestory. Pozrime sa na jednotlivé kategórie podrobnejsie.

Environment (Životné prostredie)

Kancelárske budovy, ktoré sú energeticky účinné a využívajú obnoviteľné zdroje energie, môžu pomôcť znížiť emisie skleníkových plynov a znižovať negatívny dopad na životné prostredie. To je významným faktorom pre investorov a nájomcov, ktorí sú zameraní na udržateľnosť a zodpovednosť voči životnému prostrediu.

wonderlane / Unsplash.com

Ilustračné foto: wonderlane / Unsplash.com

Podľa údajov CBRE bolo v Bratislave v 1. kvartáli 2 milióny m2 kancelárskych priestorov, pričom kritériá pre A+ spĺňa 17% týchto priestorov. Atribúty pre triedu A dosiahlo 38 % výmery a 45 % spadá do kategórie B. Napriek tomu, že sa obsadenosť v centre Bratislavy znížila o 8,56 %, celkovo v Bratislave narástla o 11,83 %.

Spoločnosť CBRE sa pozrela na to, aký je aktuálny stav budov v rámci Slovenska, konkrétne Bratislavy, kde je situované najväčšie množstvo komerčných administratívnych nehnuteľností. „Celkovo máme v Bratislave až vyše 750 tisíc m² kancelárskych priestorov s platným certifikátom udržateľnej budovy. Konkrétne sa jedná o 37 % z celkového objemu takýchto priestorov v rámci nášho hlavného mesta, teda 41 z 274 budov. Najvyššie hodnotenie BREEAM OUTSTANDING majú pritom iba budovy Twin City Tower a Pradiareň 1900. S vysokou certifikáciou LEED PLATINUM sa môžu pochváliť Digital Park I-III a Ein Park Offices. Za zmienku tiež stojí, že certifikáciu BREEAM EXCELENT aj budova Klingerka Office,“ opisuje situáciu na našom trhu Tomáš Hegedűš, generálny riaditeľ spoločnosti CBRE. 

O tom, že certifikáty nezískavajú len úplne nové budovy svedčí aj fakt, že budova revitalizovanej národnej kultúrnej pamiatky Pradiareň 1900 získala certifikát BREEAM na úrovni Outstanding, čo je absolútne najvyššie hodnotenie kvality a výkonu budov z hľadiska šetrnosti k životnému prostrediu. O certifikácie na vysokej úrovni usilujú aj nové projekty Apollo Nivy a NIDO2. 

Social (Sociálne faktory)

Kancelárske budovy, ktoré zabezpečujú napríklad bezbariérový prístup pre osoby so zdravotným postihnutím, môžu byť vítané pre nájomcov, ktorí sa zameriavajú na inkluzívne pracovné prostredie. Kancelárske budovy, ktoré dbajú na vyššiu kvalitu ovzdušia a vody, môžu tiež prispieť k zdraviu a komfortu zamestnancov. Napokon zo štúdie CBRE s názvom „Global Live, Work and Play“, vyplýva, že mileniáli sú pri rozhodovaní, či sa pridať k novému tímu alebo ostať zamestnancom, veľmi citliví na kultúru a postupy spoločnosti. A to aj vrátane environmentálnych aktivít svojho zamestnávateľa. 

Až 76 % respondentov prieskumu CBRE sa napríklad vyjadrilo, že je pre ne dôležité zlepšovanie sociálnej spravodlivosti, diverzity a rovnosti zamestnancov. Celkom 74 % tiež významne prihliada na tzv. well-being svojich zamestnancov. ESG agenda však nie je len o environmentálnych aspektoch. Firmy sa teda zameriavajú na širokú škálu iniciatív, ktoré im pomáhajú napĺňať ich ESG ciele. Patria medzi ne aj aspekty ako zlepšovanie duševného aj fyzického zdravia, sociálnej mobility a rovnosti zamestnancov či zníženie kontaktu s firmami z kontroverzných oblastí či krajín. Nové nehnuteľnosti by tieto požiadavky mali reflektovať.

Governance (Vedenie, riadenie)

Kancelárske budovy, ktoré sú manažované efektívne a transparentne, môžu byť zaujímavé pre investorov a nájomcov. Taktiež, kancelárske budovy, ktoré majú spracované etické zásady a "zelený" facility management v rámci svojich podnikateľských aktivít, sú atraktívnejšie pre nájomcov a investorov, ktorí majú záujem o etické investovanie. Dôležité je zdôrazniť, že ESG sa stalo preferovaným pojmom pre kapitálové trhy a dostáva sa stále viac do povedomia investorov, ktorými nemusia byť len vlastníci, ale aj banky poskytujúce úvery alebo investori kupujúci dlhopisy. V prípade, ak kancelárska budova nedisponuje certifikátom a majiteľ nezohľadňuje agendu ESG, klesá aj záujem investorov. 

Aktuálny prieskum CBRE odhalil, že ich ciele, priority či časové rámce v oblasti ESG sa nie vždy stretávajú. Jeho výsledky totiž ukazujú, že nájomníci chcú svoje ESG ciele začať plniť skôr ako samotní majitelia budov a investori. Spoločnosť CBRE preto upozorňuje, že už pred koncom tejto dekády môže byť na trhu nedostatok takýchto zelených budov. Pre optimálne dosahovanie environmentálnych cieľov bude zároveň dôležitá správna kategorizácia emisií, aby bolo jasné, či patria prenajímajúcemu alebo nájomcovi.

Zdroj: CBRE

Prieskum

Top ponuky