Geis: Vývoj medzinárodnej dopravy

23.04.2021

Medzinárodná preprava po celom svete čelí mnohým problémom, a to nielen v súvislosti s ochorením covid-19, ale aj s oslavami čínskeho nového roka. O obrovských dopravných zápchach pred veľkými prístavmi a rekordných ziskoch lodiarov informuje prokurista spoločnosti Geis CZ Air + Sea David Knobloch.

Foto: Geis

Na poslednú chvíľu sa ešte odosielatelia snažili odoslať tovar z čínskych tovární určený pre európsky a americký trh, než sa niektoré továrne zatvoria alebo veľmi obmedzia prevádzku kvôli nastávajúcim čínskym sviatkom. Veľký nárast objemov spoločne s nedostatkom kontajnerov, a hlavne novo vzniknutým problémom s nedostatkom vodičov, skladníkov a pracovníkov, ktorí už odišli za svojimi rodinami spôsobuje nemalé ťažkosti v zápchach na cestách, prístavoch a letiskách. Napríklad frekventovaný čínsky prístav Yantian hlási dopravný kolaps, keď na ceste do prístavu stojí dvadsať kilometrová kolóna ťahačov. Z cesty sa stalo doslova parkovisko.

Lodiari na situáciu reagovali uvedením mimoriadnych kapacít do prevádzky a využívajú už aj tak vysoké ceny za námornú dopravu. Aj tak však bude ešte chvíľu trvať, než sa situácia upokojí a s čínskymi sviatkami sa všetko ešte viac spomalí. Stále totiž nie sú k dispozícii dostatočné kapacity prázdnych kontajnerov a vyrobený tovar preto musí čakať dlhšie než zvyčajne, až sa prázdny kontajner uvoľní pre nakládku. Dochádza tak k nahromadeniu tovaru.

Podľa posledných informácií, jeden z aliancie lodiarov 2M, konkrétne lodiar MSC (Mediterranean Shipping Company S.A.) sťahuje na poslednú chvíľu kontajnerovú loď MSC Erica s kapacitou 19,244 TEU, ktorá je už v teraz plne obsadená, z plánovaného odchodu 21. februára zo Šanghaja do Európy. V tomto roku sa aj tak jedná o najmenší objem stiahnutej kapacity v dobe čínskych sviatkov. Kým v minulom roku bolo stiahnutých viac ako 54% kapacity, tento rok sa jedná len o cca 8% celosvetovo.

Čínska vláda motivuje pracovníkov aby zostali a pracovali aj cez sviatky a necestovali za rodinou. Je to aj jedno z opatrení v boji s covid-19. Nižšie je tabuľka o dostupnej kapacite voľných ťahačov / vodičov v jednotlivých prístavoch:

Podľa dostupných informácií došlo za január k nárastu objemu preložených objemov v ôsmich najväčších čínskych prístavoch v porovnaní s rokom 2020 o 21%.

Aj keď ceny námornej dopravy pomaly klesajú, viď. SFCI index, ešte nejakú dobu nemožno očakávať  dramatické zníženie.

Lodiari zverejňujú svoje výsledky, ktoré prekonali očakávania. Napríklad dánska skupina Maersk vykázala EBITDA (hrubý prevádzkový zisk) za Q4 roku 2020 neuveriteľných 8.26 miliardy USD, čo predstavuje o 15,5% viac v porovnaní s rokom 2019, a to hlavne vďaka nárastu dopytu po doprave, lacnejšej rope a možného navýšenia cenových podmienok a celkovej vyťaženosti kapacít. Ide o vôbec najlepší historický kvartálny výsledok za námornú, logistickú a prístavnú divíziu. Výsledok za Q1 2021 bude údajne ešte o niečo lepší.

Nemecký lodiar Hapag Lloyd očakáva za Q1 2021 cca 1,8 miliardy USD, čo je 3x lepší výsledok v porovnaní s výsledkom Q1 roku 2020, kedy dosiahol 517 miliónov USD.

Aj napriek takto dobrým výsledkom majú lodiari stále obavy o budúci vývoj v nadväznosti na stále trvajúcu pandémiu covid-19 a jej vplyve na celé dodávateľské reťazce.

Kvôli stále trvajúcim obmedzeniam, kedy chýbajú ľudské kapacity v medzinárodných prístavoch dochádza k obrovským zápcham a lode sú aj niekoľko dní zaparkované na kotve než sú vpustené do prístavu. Asi najhoršiu situáciu po Indii a Singapure hlási americký prístav Long Beach / Los Angeles v Kalifornii. Tento prístav avizuje cez 1000 zamestnancov pozitívne testovaných na covid-19, a z toho dôvodu dochádza k situácii, kedy na kotvách stojí až 41 kontajnerových lodí zodpovedajúcich 336.500 TEU, čakajúcich na zloženie a naloženie. Ďalších 27 lodí s kapacitou 579.100 TEU je už zaparkovaných pri brehu, kde prebieha nakládka a vykládka. Čakacia doba sa tak predlžuje na viac ako týždeň.

Zdroj: Geis

Prieskum

Top ponuky