Panattoni Park Dunajská Streda má zelenú

07.09.2023

Nový logistický park Panattoni Park Dunajská Streda získal kladné rozhodnutie v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA a prichádza s ponukou moderných skladovacích a výrobných priestorov, ktoré sa prispôsobujú rastúcim potrebám dnešných podnikov. Nová A-class priemyselná budova bude navrhnutá s dôrazom na energetickú efektívnosť a minimálny dopad na okolie. Vďaka projektu získa obec verejný park o veľkosti 12 727 m2, ktorý je bude vybudovaný spoločnosťou Panattoni počas výstavby priemyselného areálu.

Spoločnosť Panattoni pozitívne prijíma rozhodnutie Okresného úradu Trnava k zámeru realizácie projektu Panattoni Park Dunajská Streda.
Tento záver  ukazuje ochotu a angažovanosť spoločnosti pri riadení a riešení aspektov týkajúcich sa projektu v dotknutej oblasti. Developer účinne reagoval na vecné diskusie a všetky odporúčania, vďaka čomu projekt dosiahol v oblasti environmentálneho vplyvu špičkovú celosvetovú úroveň.

Panattoni

Vizualizácia: Panattoni

Nový logistický park od developerskej spoločnosti Panattoni sa bude nachádzať v severnej časti obce Kútniky-Blažov, východne od Dunajskej Stredy. Vďaka svojej strategickej polohe blízko k hlavným dopravným trasám a dôležitým mestám, park predstavuje ideálnu príležitosť pre firmy zamerané na efektívne distribučné procesy. Areál komplexu priemyselnej haly vznikne na ploche pozemku o výmere 286 263 m2, pričom dôjde k vybudovaniu jednej logistickej haly so súvisiacim zázemím o rozlohe 135 290 m2.

„Výsledné rozhodnutie Okresného úradu, ktoré zdôrazňuje prijateľnosť a realizovateľnosť projektu po implementácii nevyhnutných opatrení na redukciu vplyvov na životné prostredie, kvitujeme. Toto rozhodnutie jasne reflektuje záväzok spoločnosti Panattoni k starostlivosti o životné prostredie a dobro obyvateľov v danom regióne. Veríme, že toto rozhodnutie prispeje k zlepšeniu kvality a spravodlivosti ďalších rozhodnutí, čo je dôležité nielen pre spoločnosť Panattoni, ale aj pre miestne obyvateľstvo a životné prostredie,“ uviedol Erik Ivaničko, riaditeľ Panattoni Slovensko.

Zámerom spoločnosti Panattoni je vytvoriť modernú priemyselnú budovu s minimálnym dopadom na životné prostredie. Priemyselná budova bude citlivo začlenená do krajiny novými plochami zelene. V areáli nového priemyselného parku je naplánovaných množstvo zelených prvkov, ako sú ochranná zeleň, sadové úpravy, trávnaté plochy lúčneho typu, stromy a vertikálne zelené prvky na fasáde budovy. Súčasťou návrhu je aj maximalizácia množstva zelene v rámci lokality vrátane rozdelenia a ozelenenia komunikačného priestoru.

Investor počas výstavby zóny vybuduje aj verejne prístupný park o rozlohe 1,2ha, ktorý bude nadväzovať na rekreačnú plochu jazera Báger. Okolie parku plné zelene tak bude prístupné pre širokú verejnosť a obyvatelia ho budú môcť využívať bez obmedzení. Aby bol park dostupný aj pre cyklistov, vybuduje developer niekoľko nadväzujúcich cyklistických ciest a piktokoridorov v rámci dotknutého územia ako aj v blízkom okolí.

Panattoni chápe dynamiku dnešného trhu a potrebu podnikov prispôsobovať sa rýchlym zmenám. Cieľom spoločnosti je poskytnúť firmám v tomto regióne priestor, kde môžu efektívne a flexibilne riadiť svoje distribučné operácie. Zároveň spoločnosť Panattoni prináša so sebou na Žitný ostrov nové pracovné miesta, čím posilní celkový rozvoj regiónu.

Zdroj: Panattoni

Prieskum

Top ponuky