Trendy v logistike pre rok 2023

01.03.2023

Sektor komerčných i priemyselných budov si minulý rok prešiel neľahkým obdobím. Po náročnejších časoch sú nosnou témou najmä energie. V roku 2023 preto očakávame zvýšený dopyt po systémoch skladovania energie. Odhaduje sa, že viac ako 20 % svetovej spotreby energie ide na osvetlenie, vykurovanie a chladenie budov.

Zníženie emisií uhlíka zostáva rovnako naliehavou prioritou a naďalej aj zmiernenie zmeny klímy. Stavebný sektor v Európe ale aj na Slovensku bude musieť čeliť požiadavkám, ktoré naň budú kladené v roku 2023.

Panattoni

Foto: Panattoni

„Aktuálna legislatíva v oblasti energetickej hospodárnosti budov má ciele nastavené ambiciózne aj pre industriálne stavby. V oblasti uhlíkovej neutrality však legislatíva ciele nastavené nemá vôbec. Práve použitie nízkouhlíkových technológií v industriálnom segmente doteraz absentovalo a navrhovanie týchto projektov smerom k uhlíkovej neutralite prostredníctvom znižovania prevádzkovej uhlíkovej stopy (ale aj zabudovaného uhlíka v materiáloch) sú budúcnosťou aj vzhľadom k mnohým súčasným politikám (ESG, EU Taxonomy, Green Deal), “ vysvetľuje Marek Kremeň, člen predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (Slovak Green Building Council – SKGBC).

V rámci európskeho priestoru však pôsobia už dlhší čas developeri, pre ktorých táto potreba nie je žiadnym novým trendom a inovatívne prístupy sa snažia aplikovať pri všetkých procesoch výstavby už niekoľko rokov.

Za svoj štandard to považuje aj spoločnosť Panattoni, ktorá už realizovala na Slovensku niekoľko priemyselných stavieb. V rámci svojich slovenských projektov Panattoni Park Košice Airport a Panattoni Park Bratislava North v Plaveckom Štvrtku, ktoré si prenajímajú firmy ako PKZ Logistics a GreenPharm, Siemens Healthcare či IKEA, sa snaží znižovať dopad na životné prostredie a uhlíkovú stopu viacerými krokmi. Napríklad LED osvetlenia so zónovaním, solárnymi panelmi, zelenými strechami a nízko-emisným plynovým vykurovaním.

Zvyšovanie šetrnosti stavieb k životnému prostrediu ide v Panattoni ruka v ruke so zvyšovaním komfortu ich užívateľov. Čo zahŕňa nielen dokonalejšie zariadenie pre zdravotne postihnutých, ale napríklad aj to, že všetky kancelárske priestory sú navrhované s ohľadom na čo najlepšiu akustiku a prístup denného svetla, a budú prechádzať aj dôkladnou analýzou tepelného komfortu.

Pri každom novom projekte Panattoni je tiež vypracovaný plán kvality ovzdušia, na základe ktorého sa inštaluje mechanický systém ventilácie minimalizujúci koncentráciu a recirkuláciu znečisťujúcich látok vo vnútorných priestoroch. Panattoni ďalej rozširuje spektrum ekologických postupov v celom procese realizácie svojich projektov, čím podporuje rad benefitov plynúcich z plnenia noriem EDP (Environmental Product Declaration – Environmentálne vyhlásenie o produkte). Znižovaniu emisií významne napomáha aj analýza životného cyklu budovy ešte pred začatím výstavby.

Spolu s tým Panattoni zvyšuje štandardy systémov slúžiacich na úspory v oblasti pitnej vody – či už vďaka nasadeniu mechanizmov detegujúcich úniky, vodotesných armatúr alebo záchytných nádrží na dažďovú vodu, ale aj zriaďovaním vyššieho podielu zelených plôch s miestnou vegetáciou či kvetinových lúk, ktoré nevyžadujú časté zavlažovanie . Novinkou je aj umiestnenie včelích úľov priamo do areálu priemyselných parkov, kde je vďaka výsadbe zelene dostatok kvetov potrebných na produkciu kvalitného medu.

V praxi sú nastavené normy, ktoré sa zaoberajú efektivitou výstavby a používania aj priemyselných budov. „Zelená resp. udržateľná priemyselná budova spĺňa požiadavky niektorého z medzinárodných certifikačných systémov. U tých platí, že čím vyšší certifikačný stupeň v aplikovanom systéme budova dosiahne, tým viac kritérií v oblasti udržateľnosti objekt dosiahol. Na Slovensku je v rámci industriálneho segmentu najčastejšie využívaný certifikačný systém BREEAM In-Use International (certifikácia prevádzky) a budovy v ňom dosahujú najčastejšie stupeň Very Good. Máme tu však aj certifikované industriálne projekty v systéme BREEAM International New Construction v stupni Excellent a Outstanding (najvyšší možný stupeň),“ dodáva  Marek Kremeň z SKGBC.

Spoločnosť Panattoni vybudovala v Európe už vyše 10 milióna štvorcových metrov priemyselných priestorov, ktoré spĺňajú podmienky pre zelené certifikáty. Už od konca roka 2021 sa developer rozhodol ako prvý v odbore zavádzať pre všetky svoje nové budovy ako štandard certifikáciu BREEAM New Construction zaručujúcu ekologickú udržateľnosť projektov a ich šetrnosť k životnému prostrediu, a to na úrovni Excellent. Na Slovensku ašpiruje na certifikáciu v úrovni Excellent nedávno dokončená budova s rozlohou 35 400 m2 v Panattoni Parku Košice Airport. V susednej ČR stojí jedna z najudržateľnejších a najšetrnejších priemyselných stavieb sveta v Panattoni Parku Cheb South, ktorá sa pýši certifikáciou BREEAM New Construction na úrovni Outstanding.

„Veríme v potrebu udržateľného správania sa k životnému prostrediu, čo sa odráža aj pri našej výstavbe. Ako úplne prvý developer industriálnych hál sme zaviedli za štandard certifikáciu BREEAM New Construction na úrovni Excellent pre všetky nové projekty, ktoré budujeme v Európe. Zároveň, všetkým klientom začíname ponúkať výpočet prevádzkovej CO2 stopy a odporúčania na jej kompenzáciu a meriame aj tepelné vyžarovanie budovy do lokality, “ dodáva Erik Ivaničko, riaditeľ spoločnosti Panattoni Slovensko .

V neposlednom rade aj efektívne umiestnenie týchto priemyselných parkov bližšie ku dopravným uzlom či priamo zákazníkom pomáha znižovať uhlíkovú stopu vznikajúcu pri nákladnej preprave. Neprehliadnuteľným benefitom spomenutých priemyselných parkov s udržateľnými budovami je zlepšenie ekonomického statusu regiónu a zvyšovanie zamestnanosti. Či už priamo v spoločnostiach, ktoré si budovy prenajímajú na skladové alebo výrobné účely, alebo sekundárne v ďalších dodávateľských a podporných podnikoch v okolí. Pojem uhlíková stopa (prepočítavaná na hmotnosť CO2) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou dnešnej doby. Táto téma je tiež jednou z oblastí, ktorej sa bude venovať jarný Green Building Summit 2023, organizovaný Radou pre zelené budovy, ktorej je spoločnosť Panattoni členom.

Zdroj: Panattoni

Prieskum

Top ponuky