Ako vidí developerský trh AB Rybničná

04.09.2012

V pokračovaní exkluzívneho seriálu o pohľadoch na slovenský developerský trh sa dozviete, či je stabilizovaný a či praje environmentálnym projektom. Na naše otázky odpovedala Alexandra Kutanová zo spoločnosti AB Rybničná s.r.o.

Kde vidíte silné a naopak slabé stránky developerského trhu v SR?

Sled udalostí z posledných rokov vykryštalizoval podobu developerského trhu na Slovensku na  nasledujúce roky. Nízke investičné riziko spojené s vysokými výnosmi pozastavili tunajších developerov, investorov a prilákali zahraničných, pre ktorých sa slovenský trh stal akýmsi prístavom. Najzaujímavejšou je ešte stále hlavne metropola – Bratislava, kde je situovaná drvivá väčšina nových komerčných nehnuteľností a priestorov. Nastala i situácia, kedy sa zdalo, že sa slovenský developerský minitrh vypredal. Avšak v súčasnosti sa developerský trh zastabilizoval.

Office building

Aký vplyv majú a budú mať požiadavky klientov na ,,zelené stavby”?

Developeri ako aj investori si pomaly začínajú uvedomovať veľké predností tzv. ,,zelených konceptov” s výsadou zdravého ekologického prostredia. Zatiaľ, čo u západných susedov je realizácia takýchto stavieb v súčasnosti už úplne bežným trendom, u nás je zatiaľ v evolučnej fáze. Tak ako stromy tvoria pľúca krajiny, rovnako aj zelené budovy môžeme pomenovať pľúcami bohužiaľ laickej verejnosti, preto dôraz treba klásť na ich motiváciu. Ak v konečnom dôsledku ľudia pochopia jadro pojmu ekológia, potom v tomto smere môžeme očakávať rast zelených stavieb geometrickým radom. Tým úmerne vzrastú aj nároky nájomcov (klientov) a bežným štandardom sa stane zdvojená podlaha, otvárateľné okná, stropné chladenie alebo samostatne riadené vykurovanie a chladenie...

Aké sú súčasné požiadavky klientov, nájomcov na budovy servis? Sú klienti náročnejší?

Originalita každého klienta si vyžaduje individuálny prístup. Dôležitosť kladieme predovšetkým na dôslednú analýzu potrieb klienta. Nasleduje vyhodnotenie, kedy ponúkneme klientovi vhodný priestor ,,ušitý na mieru”, aj s cenovou ponukou. Avšak porekadlo: "Za málo peňazí, veľa muziky" hovorí azda za všetko. Samozrejmosťou zostáva, že matematický vzorec nízka cena nájomného + prevádzkové náklady nebudú mať negatívny dopad na kvalitu poskytovaných komplexných služieb. Keďže získať klienta je oveľa jednoduchšie ako si ho udržať, ústretovosť voči klientovi ostáva počas doby trvania celého nájomného vzťahu.

Ako sa prispôsobujete zmenšenej aktivite zo strany nájomcov na trhu s kanceláriami?

Fluktuácii a migrácii nájomcov sa v zásade nedá zabrániť, dá sa však obmedziť. Vypichla by som teóriu o ,,úspešnom mixe nájomníkov”. Každý jeden klient, malý aj veľký, má pre nás rovnakú hodnotu. Držíme sa pravidla, že aj menej je niekedy viac, a v prípade odchodu veľkých kľúčových hráčov, malí klienti kompenzujú, vyvažujú a minimalizujú stav neobsadenosti. Ak by sme postavili dom z karát na piesku, už dopredu je predurčený na zánik. Prvoradosť teda spočíva vo vybudovaní pevnej základnej väzby, následná dôvera vo vzťahu klient (nájomca) a prenajímateľ je jedna z možností ako si klienta udržať a docieliť pre nás  tzv. ideálny stav.

Foto: Sxc.hu
 

Juraj Púchlo, Kancelarie.sk
Komerčné nehnuteľnosti na jednom mieste
Prieskum

Top ponuky