C&W: Novinky v súvislosti s COVID-19 /23

10.06.2021

S rastúcim počtom osôb zaočkovaných proti COVID-19 (i keď tempo očkovania zaostáva za priemerom Európskej únie) a neaktívnych prípadov sa epidemiologická situácia na Slovensku výrazne zlepšuje a vďaka tomu sa opäť uvoľnili opatrenia na väčšine územia krajiny. Po novom sa tak môžu otvoriť interiéry reštaurácií, kiná, hotely, fitnescentrá a povoľuje sa organizovať aj hromadné podujatia. Samozrejme, v platnosti ostávajú hygienické opatrenia a kapacitné obmedzenia.

Budova

Foto: Pixabay.com

Aj počas končiacej druhej vlny prebiehajú rokovania medzi prenajímateľmi a nájomcami, ktorí sa snažia dohodnúť na individuálnej zľave z nájomného, ktorú z polovice uhradí štát. Niektoré nákupné centrá neposkytujú možnosť zľavy z nájomného vôbec alebo len vybraným nájomcom. Žiadosti je možné podávať do 30. júna 2021, a to len za obdobie sťaženého užívania, ktoré je špecifikované na webstránke Ministerstva hospodárstva SR. Pre maloobchodné prevádzky a služby ide o obdobie medzi 19. decembrom 2020 a 18. aprílom 2021.

Štatistický úrad SR zverejnil konjunkturálny prieskum v obchode za máj 2021. U slovenských obchodníkov prevažuje optimizmus, pričom až 46 % z respondentov predpokladá nárast cien tovarov, najmä u pohonných látok, v maloobchode v nešpecializovaných predajniach, a u potravín, nápojov a tabaku. Pozitívne vnímali trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace, avšak ešte výraznejší optimizmus respondenti prejavili pri hodnotení očakávaní počas najbližších troch mesiacov. Indikátor spotrebiteľskej dôvery v maloobchode stúpol na hodnotu 16,7, čo je najvyššia hodnota od marca 2020.

Zdroj: Cushman & Wakefield

Prieskum

Top ponuky