C&W: Novinky v súvislosti s COVID-19 /28

07.09.2021

Od 16. augusta platia nové pravidlá COVID automatu, ktorý po novom rozdeľuje Slovensko už len do piatich regiónov. Zásadnou zmenou je zvýhodnenie okresov, ktoré majú vysokú mieru zaočkovania. Tie podľa aktuálne platných pravidiel nebudú môcť prejsť do najhoršieho, piateho stupňa ohrozenia. Tzv. nudging (z angl. postrčenie) element by mal byť zakomponovaný vo forme zrušenia celoslovenských opatrení a prenesenia zodpovednosti za zavedenie lockdownu na okresy, ktoré sú teraz vyhodnocované aj na základe miery zaočkovanosti.

Pixabay

Foto: Pixabay.com

U nás najviac rozšírené vakcíny Vaxzevria a Comirnata poskytujú viac ako 90 %-nú ochranu pred ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 (a takmer 100 %-nú ochranu pred úmrtím) v prostredí Delta variantu, čím mimoriadne odľahčujú zdravotnícky systém. Okresy, ktoré majú vysokú mieru zaočkovanosti obyvateľstva nad 50 rokov (patrí sem aj Bratislava), si preto môžu zlepšiť svoju pozíciu v COVID automate až o dve pozície.

Dôraz sa kladie aj na individuálnu zodpovednosť, pričom obmedzenia sa v jednotlivých stupňoch automatu posudzujú aj podľa toho, či ide o osobu plne zaočkovanú, otestovanú alebo osobu, ktorá toto ochorenie už prekonala počas posledných 180 dní. Osoby, ktoré COVID-19 neprekonali a zároveň nie sú očkované ani testované, pociťujú najviac reštrikcií.

Pre obchody a služby platia v najnižšom stupni monitoringu len bežné hygienické opatrenia. Okresy v horšej situácii sú limitované na 1 zákazníka na 15 štvorcových metrov predajnej plochy obchodu, avšak v závislosti of individuálnej ochrany osôb sa prevádzky môžu limitovať na 1 zákazníka na 25 štvorcových metrov predajnej plochy obchodu s vyhradenými hodinami pre seniorov.

Podobný prístup platí aj pre reštaurácie, ktoré sú v najnižšom stupni monitoringu bez obmedzení, avšak v závislosti od stupňa automatu a individuálnej ochrany osôb musia dodržiavať striktné kapacitné obmedzenia pre interiér a exteriér alebo zachovanie len okienkového predaja a rozvozu.

Zrušenie celoslovenských opatrení by malo zabrániť situácii, kedy by sa zatvárali alebo kapacitne obmedzovali obchodné centrá v mestách s vysokou mierou zaočkovanosti a relatívne nízkou mierou incidencie ochorenia COVID-19.

Aktuálne je väčšina okresov zaradená do stupňa monitoringu, avšak výnimku predstavujú okresy Banská Štiavnica, Gelnica, Kežmarok, Košice I.-IV., Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, Stropkov, Vranov nad Topľou, ktoré sú zaradené v stupni ostražitosti.

Zdroj: Cushman & Wakefield

Prieskum

Top ponuky