Genesis Capital spustil nový fond

03.09.2021

Genesis Capital, jedna z najväčších skupín z odboru private equity v strednej Európe, spustila nový fond. Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) je už šiestym private equity fondom Genesis Capital za dobu doterajšej viac než dvadsaťročnej existencie. Podobne ako jeho predchodcovia sa GPEF IV zameria na investície do popredných spoločností s atraktívnym rastovým potenciálom v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Rakúsku. V čase svojho vzniku má GPEF IV k dispozícii 101 miliónov eur a dosiahnutie svojej maximálnej cieľovej veľkosti 150 miliónov eur predpokladá už do konca tohto roka.

Gerd Altmann z Pixabay

Zdroj: Gerd Altmann / Pixabay.com

GPEF IV bude investovať do zavedených firiem s atraktívnym rastovým profilom. Bude sa zameriavať na situácie, kedy úspešní zakladatelia zvažujú vhodných nástupcov, alebo hľadajú kapitál k podpore rastu svojej firmy, jej medzinárodnej expanzii či investíciám do inovácií, a taktiež na príležitosti, kedy nadnárodné korporácie opúšťajú zo strategických alebo iných vnútorných dôvodov pre nich okrajové trhy či aktivity a predávajú svoje aktíva. Fond bude investovať do najrôznejších odvetví, pričom preferované budú tie, s ktorými majú fondy Genesis Capital najväčšie skúsenosti. Typicky sa jedná o B2B služby, ľahkú a strednú výrobu, IT služby či oblasť špecializovaného maloobchodu a služieb spotrebiteľom.

”Investujeme iba do situácií, v ktorých sme relevantným partnerom. Svoje sily spájame so subjektami, ktoré sú schopné predstaviť rozvojový zámer s hlavným cieľom dosiahnuť alebo posilniť už existujúcu vedúcu tržnú pozíciu danej spoločnosti v rámci jej odvetvia, v jasno vymedzenom regióne a v dopredu určenom časovom investičnom horizonte. Súčasťou našej stratégie je veľmi často ambícia pomôcť lokálnym lídrom, aby sa stali regionálnymi, “ hovorí Ondřej Vičar, riadiaci partner spoločnosti Genesis Capital Equity.

Skupina Genesis Capital sa aj v prípade svojho šiesteho fondu bude držať investičnej filozofie, ktorá sa jej dlhodobo osvedčila a stala sa základným kameňom investičného procesu. "Vhodné investičné príležitosti vyhľadávame na základe niekoľkých kritérií," vysvetľuje Radan Hanzl, partner spoločnosti Genesis Capital Equity.

"Predovšetkým musí ísť o firmu, ktorá má silný rastový potenciál a zároveň preukáže schopnosť úspešne identifikovať a realizovať rozvojové projekty. Ale mimoriadne dôležitým a pre nás kľúčovým stavebným prvkom je kompetentný a skúsený manažérsky tím. Spoliehame na partnerstvo s manažérmi našich portfóliových spoločností. Obvykle do firmy investujú s nami a podieľajú sa ako na jej budúcom zhodnotení, tak na investičných rizikách,“ dodáva Radan Hanzl.

V okamihu otvorenia fondu má GPEF IV k dispozícii 101 miliónov eur od renomovaných inštitucionálnych investorov, medzi ktorých patria: Európsky investičný fond (EIF), Česká spořitelna, dve poisťovne zo skupiny  Vienna Insurance Group, investičné spoločnosti Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost a Sirius investiční společnost, švajčiarsky fond fondov Alpha Associates, family office SPM Capital a penzijný fond významnej svetovej spoločnosti. O účasť vo fonde ale prejavili záujem aj ďalšie spoločnosti, a preto sa očakáva naplnenie fondu do maximálnej možnej výšky 150 miliónov eur už do konca tohto roka.

“Fundraising fondu GPEF IV bol doteraz najrobustnejší a najambicióznejší, a predsa najrýchlejší fundraisingový proces v celej histórii Genesis Capital. Chuť investorov sa podieľať na GPEF IV odráža nielen vynikajúce výsledky predchádzajúceho fondu, ale tiež nedávny dynamický rast skupiny Genesis Capital ako takej. V priebehu posledných piatich rokov sme v mnohých ohľadoch posilnili a významne zvýšili našu prítomnosť na trhu. Strojnásobili sme počet ľudí pracujúcich v skupine, viac ako zdvojnásobili objem aktív pod správou, reštrukturalizovali a zefektívnili vnútorné procesy, a tiež sme založili alternatívnu fondovú líniu fondov Genesis Capital Growth,” uzatvára Ondřej Vičar.

Zdroj: Genesis Capital

Prieskum

Top ponuky