Grafton: Aké sú mzdy v regiónoch?

08.11.2023

Lídri nastupujúcej vládnej koalície svorne skonštatovali, že preberajú krajinu z pohľadu verejných financií v zúfalom stave. Aká je však finančná situácia v našich peňaženkách? A aká je situácia na pracovnom trhu v rôznych regiónoch? Kde sa žije pracujúcim jednoduchšie a kde ťažšie? V ktorých profesiách napríklad neplatí, že mzdy v Bratislave sú vyššie, než na zvyšku Slovenska? Zaujímavé údaje priniesol aj v tomto smere exkluzívny prieskum personálnej agentúry Grafton.

Čo hovoria o finančnej situácii obyvateľov Slovenska fakty? Mzdy sa kontinuálne zvyšujú vo všetkých regiónoch a vo všetkých segmentoch ekonomiky. Ukazujú to nielen údaje z oficiálnych štatistík, tak aj dáta z exkluzívneho mzdového prieskumu personálnej agentúry Grafton, ktorý zmapoval situáciu na pracovnom trhu v slovenských regiónoch, aj finančné ohodnotenie pri stovkách pracovných pozícií v ôsmich kľúčových odvetviach.

Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve bola v 2. kvartáli tohto roku 1 419 €, čo znamená medziročný nárast o 9,9 %. Mzdy však nenarástli všade rovnako – najviac to bolo v Nitrianskom kraji, o 11 %, najmenej v Košickom, o 6,3 %. Bratislava bola v tomto smere len tesne nad celoslovenským priemerom – nominálne mzdy tu v 2. kvartáli roku 2023 stúpli o 10,1 %.

Vyššie bratislavské mzdy už nie sú železným pravidlom

Ako vyplynulo z celoslovenského prieskumu agentúry Grafton, rast miezd sa líšil v jednotlivých krajoch, no tiež v rôznych odvetviach hospodárstva. „V niektorých sektoroch rástli mzdy menej, v iných viac. K tým s minimálnym rastom patril napríklad sektor IT, ale aj bankovníctvo a finančné služby. Naopak, najzreteľnejšie rástli mzdy najmä vo výrobe, a tiež v stavebníctve a logistike. Nebolo to však rovnako vo všetkých krajoch. Tu možno všeobecne povedať, že mzdy dlhodobo rastú najvýraznejšie v Nitrianskom kraji. No v niektorých odvetviach si výraznejšie polepšili aj obyvatelia okolia Prešova, Žiliny, Trenčína a Banskej Bystrice,“ upresňuje Martin Malo, riaditeľ personálnej agentúry Grafton Slovakia a Gi Group, a pokračuje: „Dôsledkom takéhoto vývoja je napríklad aj to, že mzdy sa v niektorých povolaniach dostávajú na veľmi podobnú úroveň naprieč viacerými krajmi. Evidentné je to najmä v spomínanej oblasti inžinieringu a výroby. Ako ukázal aj náš prieskum, vyššie mzdy v Bratislave už dnes nie sú všeobecne platným pravidlom. Napríklad mzda špecialistu údržby alebo servisného technika je približne rovnaká v Bratislave, v Nitre aj v Banskej Bystrici. Vedúci závodu môže zarobiť v Trenčíne a Žiline dokonca viac, než v Bratislave. A podobné príklady sa dajú nájsť aj v stavebníctve a realitách alebo v oblasti IT.“

Mzdy aj podmienky pracujúcich zlepšuje nízka nezamestnanosť

„Na mzdové podmienky v danom regióne má, pochopiteľne, vplyv aj počet pracovných ponúk a množstvo voľnej pracovnej sily. Práve nedostatok pracovníkov je dnes kľúčovým faktorom, ktorý núti zamestnávateľov zvyšovať mzdy,“ vysvetľuje M. Malo.

V súčasnosti máme u nás historicky najnižšiu mieru nezamestnanosti, ktorá v auguste dosahovala v rámci celého Slovenska 5,23 %. V Bratislavskom, Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji to bolo dokonca len niečo nad 3 %. Nízka nezamestnanosť pritom zlepšuje situáciu nielen tým, ktorí uvažujú o zmene zamestnania, tak aj pre zamestnancov, ktorí by si chceli dohodnúť lepšie podmienky – či už finančné ohodnotenie alebo aj nefinančné benefity. „Mzda je síce pre väčšinu ľudí najdôležitejšou motiváciou, no nie je to to jediné, čím sa dnes snažia zamestnávatelia prilákať nových pracovníkov alebo udržať si tých súčasných. Jazýčkom na váhach pri rozhodovaní o zmene zamestnania či zotrvaní na pracovnej pozícii môže byť aj mix poskytovaných benefitov – finančných či nefinančných,“ upozorňuje riaditeľ personálnej agentúry.

Aká je situácia na trhu práce v jednotlivých regiónoch Slovenska?

Údaje z prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra Grafton vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska potvrdzujú, že nižšia miera nezamestnanosti a nedostatok pracovníkov tlačia nahor výšku mesačnej mzdy. Zamestnávatelia sú však nútení reagovať na pretrvávajúci deficit pracovnej sily aj inými spôsobmi.

Bratislavský kraj stále pociťuje nedostatok pracovnej sily, zamestnávatelia sa preto snažia prilákať zamestnancov náborovými príspevkami a príspevkami za odporúčanie. Výrazne sa tak rozširuje ponuka finančných a nefinančných benefitov vo firmách. Home office a hybridný model práce sa stali štandardom pri bielych golieroch. Zamestnanci sú ochotní zmeniť prácu, ak je rozdiel mzdy vyšší ako 200 €. Mnohí kandidáti sú však nedostatočne jazykovo vybavení a nie sú ochotní migrovať za prácou. Medián mesačnej mzdy bol v Bratislavskom kraji v roku 2022 na úrovni 1 497 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 635 €, ženy 1 373 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 3,17 %.

V Trnavskom kraji je nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, a tak sú zamestnávatelia ochotní dať vyššiu mzdu tým, ktorých si chcú udržať. Na pracovnom trhu chýbajú hlavne účtovníci, IT developeri, recruiteri, ale aj operátori výroby či montážni pracovníci. Vo výrobnom sektore preto firmy poskytujú aj náborové príspevky. Zamestnanci pred negarantovanými benefitmi uprednostňujú zvýšenie fixnej výšky mesačnej mzdy. Z benefitov je najžiadanejšia 13. a 14. mzda, naopak, najmenší záujem je o firemné škôlky. Medián mesačnej mzdy bol v Trnavskom kraji v roku 2022 na úrovni 1 215 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 353 €, ženy 1 111 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 3,57 %.

V Nitrianskom kraji naďalej pretrváva nedostatok pracovnej sily vo výrobe, ktorý súvisí aj s nezáujmom odídencov z Ukrajiny o prácu na Slovensku. Na pracovnom trhu sú najviac žiadané odborné pozície ako CNC operátor, elektromechanik či zvárač. Home office sa v tomto kraji pomaly dostáva aj do výrobných spoločností, pričom ide zväčšia o formát 4 + 1 alebo 3 + 2. Vo výrobných profesiách, najmä v automobilovom priemysle, firmy poskytujú náborové príspevky. Zamestnanci týchto spoločností sú ochotní zmeniť prácu už pri rozdiele mzdy 50 – 100 €. Medián mesačnej mzdy bol v Nitrianskom kraji v roku 2022 na úrovni 1 161 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 251 €, ženy 1 082 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 3,75 %.

V Banskobystrickom kraji rastú mzdy aj benefity hlavne pri pozíciách, pri ktorých je na pracovnom trhu dlhodobo nedostatok uchádzačov. Home office sa stal už stálym benefitom aj vo výrobných spoločnostiach. Zamestnanci menia prácu častejšie, zvyšuje sa fluktuácia. Nezvyšuje sa však počet ľudí hľadajúcich prácu v zahraničí. Na trhu je viac ponúk práce pre absolventov, ktorým zamestnávatelia ponúkajú náborové príspevky, odborné zaškolenie aj rôzne benefity. Citeľný je nedostatok ľudí na technických pozíciách ako CNC operátori, elektromechanici a tiež operátori výroby. Medián mesačnej mzdy bol v Banskobystrickom kraji v roku 2022 na úrovni 1 153 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 223 €, ženy 1 089 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 7,07 %.

V Trenčianskom kraji je fluktuácia stále veľmi vysoká a naďalej rastie vďaka veľkým možnostiam výberu zamestnania. K zmene práce motivuje ľudí najmä vyššia mzda. Home office je poskytovaný hlavne na vyšších pozíciách u bielych golierov, pomaly sa však rozširuje aj v štátnej správe. Časté je dochádzanie za prácou do iných regiónov. Absolútny nedostatok pracovnej sily znižuje kritériá na uchádzačov pri výberových procesoch. Zvyšujú sa tiež výšky náborových príspevkov vo výrobných profesiách a rozširuje sa ponuka rôznych benefitov. Medián mesačnej mzdy bol v Trenčianskom kraji v roku 2022 na úrovni 1 190 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 332 €, ženy 1 078 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 3,68 %.

Bru-nO / Pixabay.com

Ilustračné foto: Bru-nO / Pixabay.com

V Žilinskom kraji prídu o prácu stovky ľudí, nebude to však dôsledok krízy, ale uzatvárania baní. V tomto kraji aj naďalej panuje nízka nezamestnanosť a nedostatok pracovnej sily. Najmä výrobná sféra pociťuje deficit odborných pracovníkov ako sú elektromechanici a zvárači. To vytvára tlak na zamestnávateľov, aby zvyšovali základnú mzdu aj výšky benefitov a náborových príspevkov. Fluktuácia však stále rastie, hlavne na pozíciách vo výrobe, ako sú montážni pracovníci či operátori výroby. Home office sa začína poskytovať aj v rámci štátnej správy.
Medián mesačnej mzdy bol v Žilinskom kraji v roku 2022 na úrovni 1 190 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 319 €, ženy 1 082 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 4,19 %.

V Prešovskom kraji vedie rast miezd vo všetkých odvetviach k zvýšenej fluktuácii. Dopyt je najmä po operátoroch výroby a pracovníkoch v logistike. Zamestnávatelia však ponúkajú menší počet pracovných benefitov, nízke sú aj príspevky na dopravu. Na výrobných pracovníkov sú pritom kladené vysoké pracovné požiadavky. Pretrváva aj neochota niektorých zamestnávateľov pracovať s marginalizovanou skupinou obyvateľstva. Pracovníkom v kanceláriách, hlavne na vyšších pozíciách, sa začína poskytovať home office, prípadne sa zavádza hybridný model práce. Medián mesačnej mzdy bol v Prešovskom kraji v roku 2022 na úrovni 1 058 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 105 €, ženy 1 017 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 8,44 %.

V Košickom kraji sa zvýšila fluktuácia do krajín západnej a severnej Európy. To spôsobuje nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily vo výrobe, ale aj IT špecialistov a pracovníkov na inžinierskych technických pozíciách. Zvyšujú sa preto mzdy a rastie aj počet benefitov, ktoré zamestnávatelia poskytujú. Zároveň stúpa tlak výrobných pracovníkov na poskytovanie záloh a bezplatnej dopravy do zamestnania. Čiastočný home office začína byť samozrejmosťou pri bielych golieroch, permanentný sa ponúka pri ťažko obsaditeľných pozíciách. Medián mesačnej mzdy bol v Košickom kraji v roku 2022 na úrovni 1 188 €, pričom muži zarobili najčastejšie 1 273 €, ženy 1 105 €. Miera nezamestnanosti tu v auguste 2023 dosahovala 7,35 %.

Metodika mzdového prieskumu: Mzdový prieskum sa uskutočnil v priebehu 3. štvrťroka 2023 v 8 krajoch Slovenskej republiky. Zahŕňa viac ako 300 pracovných pozícií v 8 základných segmentoch pracovného trhu: IT a telekomunikácie, inžiniering a výroba, nákup a logistika, stavebníctvo a reality, bankovníctvo a finančné služby, obchod, retail a marketing, ľudské zdroje, administratíva a právo, zdieľané podnikové služby. Údaje sú uvedené ako obvyklá hrubá mesačná mzda v eurách, vrátane variabilných zložiek ako je napríklad 13. mzda, avšak bez ročných bonusov manažérov či príplatkov za nadčasy. Prezentované mzdy absolventov sú základné a bez pohyblivých zložiek.

Zdroj: Grafton

Prieskum

Top ponuky