Prieskum CBRE medzi investormi

23.04.2024

Prieskum CEE Investor Intentions Survey 2024 od globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE odhalil plány európskych investorov na tento rok. Nálady sú prevažne optimistické, investori v rámci strednej a východnej Európy (CEE región) plánujú zvýšiť svoju investičnú aktivitu, čo spôsobí postupné zotavovanie investičného trhu v krátkom až strednodobom horizonte. Navyše, podľa CBRE zistení je práve v CEE regióne najmenej investorov, ktorí plánujú predávať svoje nehnuteľnosti.

O strednú a východnú Európu prejavila záujem štvrtina všetkých európskych investorov, Poľsko je cieľovým trhom pre 55 % z nich. V celoeurópskom rebríčku tak skončilo na treťom mieste po Veľkej Británii a Nemecku. Práve Veľká Británia sa pritom drží na čele tohto rebríčka už dlhodobo. Náš severný sused bodoval aj v rebríčku TOP 10 európskych miest, ktoré investori považujú z hľadiska investícii za najatraktívnejšie. Varšava v ňom obsadila ôsmu priečku. V rámci Európy sa doň prekvapivo nedostali stálice ako Miláno, Frankfurt, Mníchov či Lisabon.

itay-verchik / Pixabay.com

Ilustračné foto: itay-verchik / Pixabay.com

Viac ako polovica investorov, ktorí majú v hľadáčiku CEE región podľa prieskumu predpokladá, že sa investičná aktivita v nasledujúcich 6-12 mesiacoch výrazne zvýši. Až 81 % investorov navyše v tomto roku plánuje udržať alebo zvýšiť svoju nákupnú aktivitu v regióne; 34 % dokonca plánuje svoje investície zvýšiť. Len tri percentá investorov podľa najnovšieho prieskumu CBRE v nadchádzajúcich mesiacoch neplánujú žiadne nové investície.

„Po začiatku zvyšovania úrokových sadzieb v priebehu roka 2022 sa začalo obdobie poklesu investícii do komerčných nehnuteľností a naplno sa to prejavilo v roku 2023, kedy v rámci Európy poklesol investičný objem medziročne približne o 50%. Súčasné očakávania investorov sú podporené predpokladaným postupným poklesom úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou,“ vysvetľuje Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko.

Prieskum spoločnosti CBRE priniesol aj ďalšie zaujímavé zistenia. Dlhodobo vysoké úrokové sadzby a prísne úverové podmienky vnímajú investori ako hlavné výzvy aj pre tento rok.  Zhoduje sa na tom viac ako polovica investorov v CEE regióne. Väčšina z nich očakáva, že sa aktivita trhu vráti na úroveň spred obdobia zvyšovania úrokových sadzieb v prvej polovici roka 2025. Takmer tretina z nich považuje za potenciálne riziko aj nepredvídateľnú geopolitickú situáciu. Obavy z recesie sa ocitli na konci rebríčka, vyslovilo sa za ňu 23 percent investorov v CEE regióne.

UDRŽATEĽNOSŤ JE AJ NAĎALEJ DÔLEŽITOU SÚČASŤOU INVESTORSKÝCH STRATÉGIÍ

„Udržateľnosť a ESG sú aj naďalej dôležitými faktormi pri investovaní. Prieskum ukázal, že takmer polovica opýtaných vníma hodnotu nehnuteľnosti od 6 % do 10% vyššie v prípade, že spĺňa kritériá ESG,“ uviedla Silvia Bassadin, riaditeľka oddelenia ESG, CBRE Slovensko. 
Prieskum zároveň odhalil, ktorú z ESG iniciatív považujú investori v CEE regióne za kľúčovú pre investovanie. Pre ¾ opýtaných je rozhodujúca modernizácia budov a zvyšovanie ich energetickej hospodárnosti. Medzi ďalšie aspekty, na ktoré investori prihliadajú, patrí výroba energie z obnoviteľných zdrojov (70 %), akvizícia a výstavba zelených budov (66 %), inštalácia nabíjačiek pre elektromobily (65 %), či možnosť zeleného financovania (39%). „Zelené financovanie je forma financovania projektov, ktoré majú pozitívny dopad na životné prostredie a udržateľnosť. Ide o investovanie do projektov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov, zvyšujú energetickú efektívnosť, podporujú obnoviteľné zdroje energie a ochranu prírody. Cieľom zeleného financovania je podporovať transformáciu existujúcich projektov vo svete nehnuteľností na trvalo udržateľné,“ dopĺňa Silvia Bassadin.

NAJVIAC INVESTOROV MÁ ZÁUJEM O INDUSTRIÁLNE A LOGISTICKÉ NEHNUTEĽNOSTI

Investori sa podľa prieskumu CBRE budú orientovať primárne na oblasť industriálnych a logistických nehnuteľností, ktoré sú z hľadiska cien zároveň jedným z dvoch najstabilnejších sektorov. Až 44 % investorov v rámci CEE regiónu uviedlo, že by preferovalo investovať práve v tomto segmente. Najväčšie percento investorov (64 %) sa pritom plánuje zamerať na moderné logistické nehnuteľnosti v hlavných mestách a ich bezprostrednej blízkosti. „Na základe hlavných ukazovateľov v rámci tohto sektoru na Slovensku sú preferencie investorov na mieste. Z viacerých treba vyzdvihnúť dlhodobo nízku mieru neobsadenosti, ktorá dosiahla koncom roka 2023 rekordne nízku úroveň 2.64%. Nedostatok voľných priestorov a zvyšujúci sa dopyt bol katalyzátorom rastu nájomného, ktoré od polovica roka 2022 dynamicky rástlo,“ uvádza Peter Slovák, senior research analytik, CBRE Slovensko.

Pre 24 % investorov je atraktívna oblasť rezidenčných nehnuteľností. Nasledujú kancelárske (13 %) a maloobchodné (11 %) aktíva, pričom v týchto segmentoch sa očakáva aj pokles cien. Len 5 % investorov uviedlo, že plánuje investovať do hotelových nehnuteľností.

INVESTORI CHCÚ INVESTOVAŤ ODVÁŽNEJŠIE

Vzhľadom na narastajúci optimizmus viac ako 50 % respondentov uviedlo, že v roku 2024 uprednostnia tzv. value add alebo opportunistic stratégie nákupov. Vo svojich rozhodnutiach tak budú odvážnejší. Práve takéto investičné nehnuteľnosti sa totiž vyznačujú potenciálom na zvýšenie hodnoty prostredníctvom rôznych vylepšení a renovácií, ktoré vedú k zvýšeniu príjmov alebo zvýšeniu ich atraktívnosti. Obe sú považované za rizikovejšie, súčasne však môžu ponúkať aj vyššie potenciálne výnosy.

„V posledných rokoch sme boli svedkami najmä dominancie kancelárskeho sektoru, ktorý aj v roku 2023 predstavoval na Slovensku až 70 % celkového investičného objemu. Z hľadiska sektorov sa však v roku 2024 predpokladá nárast v logistickom a maloobchodnom sektore, pričom v maloobchode by malo pribudnúť viac predajov retail parkov. Z pohľadu krajiny pôvodu investorov možno očakávať, že budú aj naďalej dominovať najmä slovenskí a českí investori, ktorí tento trh dobre poznajú.“uzatvára Procházka.

Zdroj: CBRE

Prieskum

Top ponuky