RAJA: Automatizácia v balení a logistike

03.08.2021

Technológie sa neustále posúvajú dopredu a zjednodušujú prácu snáď vo všetkých oblastiach. Tento trend sa nevyhýba ani obalovému priemyslu, ktorý momentálne smeruje k automatizácii. Automatické baliace stroje šetria firmám nielen čas, ale aj peniaze, množstvo použitých obalov, a tým pádom aj životné prostredie.

„Aj napriek nemalým obstarávacím nákladom sa firmám investície do obalových strojov oplatia. Na trhu existujú stroje, ktoré umožňujú výrobu obalov na mieru. Tie znižujú najmä spotrebu obalového materiálu. Proces balenia urýchľujú tiež stroje na výrobu výplne,“ komentuje súčasné trendy Gabriela Fabiánová, generálna riaditeľka spoločnosti RAJA.

RAJA

Foto: RAJA

Prečo sa rozhodnúť pre automatizáciu balenia?

Samozrejme, že sa produkty môžu baliť aj manuálne, čo vnesie do balenia aj trochu remeselnej autenticity. Manuálne riešenie so sebou ale prináša aj rad nevýhod, ktoré často znamenajú skryté náklady, s ktorými nikto nepočíta. Ide hlavne o fyzickú námahu vašich zamestnancov, riziko vzniku zranenia počas manipulácie s baleným tovarom a celý proces je pomalší.

Medzi nesporné výhody automatizácie balenia patrí tiež precíznosť strojov, ktoré znižujú riziko vzniku chybných kusov. Napríklad motorizovaný baliaci stroj na ovinovanie ušetrí až 75 % času od bežného balenia s minimálnou spotrebou materiálu, celý baliaci proces jedného balíka trvá približne 20 sekúnd. Aj stroje na výrobu papierovej, vzduchovej alebo penovej náplne skracujú dobu zabalenia, a tým pádom aj dodaciu dobu tovaru.

Okrem efektivity práce, automatizácia tiež prináša zníženie množstva obalových materiálov a celkových nákladov.

Strednú cestu predstavuje voľba poloautomatického riešenia, ktoré

  • zvyšuje efektivitu práce zamestnancov
  • výrazne znižuje riziko zranenia
  • zvyšuje kvalitu balenia

Automatizácia zvyšuje pokoj na pracovisku

Stroje sa neunavia a málokedy robia chyby. Vďaka tomu sa zvyšuje efektivita, je možné predvídať produkčný vrchol a rýchlosť balenia nie je na úkor jeho kvality. Odstraňuje sa tak veľký tlak na zamestnancov, ktorí sa môžu venovať činnostiam, pre ktoré je ľudská činnosť nevyhnutná. Vďaka automatizácii sa znižuje stres zamestnancov a zvyšuje sa celkový pokoj, ku ktorému prispieva aj skvalitnenie pracovného priestoru. Obaľovacie stroje totiž uvoľňujú miesto v sklade a tak sa eliminuje množstvo neporiadku. „Kto k ochrane tovaru využíva bublinkovú fóliu, iste si to dokáže predstaviť. Desať rolí fólie, určené do jedného stroja na výrobu vzduchových výplní, sa rovná 1 kamiónu plnému klasickej bublinkovej fólie,“ vysvetľuje Gabriela Fabiánová z RAJA.

Kedy sa rozhodnúť pre automatizáciu?

Výberom automatického riešenia sa zautomatizuje veľká časť celého procesu, od pripravovania

produktu až po uzavretie a spevnenie balíkov. To si vyžaduje inštaláciu strojov, ktorých nákup je často nákladný. Vo výsledku sa ale tieto stroje môžu stať pre spoločnosti, ktoré musia zvládať veľké denné toky objednávok, výnosné.

Aj v oblasti balenia sú rozhodujúce peniaze a rozhodnutie, či zautomatizovať baliace procesy by sa malo odvíjať hneď od niekoľkých faktorov: aké sú obstarávacie náklady, predpokladaná doba využitia, výrobné množstvo, objem alebo variabilné a fixné náklady. „Aj pri obalovej technike navyše platí pravidlo, že zvýšenie efektivity, vďaka použitiu baliacich strojov, príde len vtedy, ak ich bude možné ľahko integrovať do existujúceho pracovného prostredia,“ upozorňuje Gabriela Fabiánová. Rôzne riešenia možno porovnať pomocou jednoduchého výpočtu stupňa ziskovosti, kedy sa delí priemerný periodický zisk priemerne vloženým kapitálom. „Vždy je ale vhodné všetko konzultovať s obalovým špecialistom, ktorý počas návštevy prevádzkarne identifikuje ideálne riešenie na základe individuálnych potrieb každej firmy," dodáva.

Aké typy baliacich strojov existujú?

Optimálna obalová technika a baliace stroje zvýšia efektivitu a produktivitu baliaceho procesu. Automatizovať možno veľké množstvo baliacich procesov a vysoký výkon strojov tak uľahčuje balenie, plnenie, fixáciu, označovanie či konečnú paletizáciu. Stroje môžu byť podľa ich funkcie rozdelené do troch rôznych kategórií.

  • Prvú tvoria ochranné stroje, ktoré vyrábajú materiál na výplň medzier a tlmenie nárazov, prípadne k udržaniu bezpečnosti voľných obalov počas prepravy.
  • Uzatváracie stroje zase zaisťujú, že prepravovaný tovar je počas prepravy dobre zabalený a chránený, bez ohľadu na to, či sa jedná o krabice alebo palety.
  • Tretiu kategóriu tvoria zváracie a termo-baliace stroje, ktoré sú určené na balenie a uzatváranie produktov, na ich prepravu, skladovanie alebo prezentáciu.

Zdroj: RAJA

Prieskum

Top ponuky