Rast miezd pokračuje, zamestnanosť nie

02.07.2024

Priemerná nominálna mesačná mzda v apríli medziročne vzrástla vo všetkých 10-tich sledovaných odvetviach. V 4 z nich rástla dvojciferným tempom. Reálne mzdy rástli už druhý mesiac po sebe vo všetkých sledovaných odvetviach. V prvých 4 mesiacoch roka 2024 rástli nominálne aj reálne mzdy vo všetkých 10 sledovaných odvetviach. Od januára do apríla 2024, zamestnanosť rástla v 6 z 10 odvetví, najvýraznejšie v sektoroch ubytovania, vybraných trhových služieb a IT.

Alicia Christin Gerald / Unsplash.com

Ilustračné foto: Alicia Christin Gerald / Unsplash.com

Pre domáce mzdy naďalej platí, že rastú v nominálnom aj reálnom vyjadrení, čo je pozitívne pre súčasnú aj budúcu spotrebu. Pozitívne hodnotíme najmä vývoj v reštauračných službách a pohostinstvách, kde je vývoj dlhodobo poddimenzovaný najviac. Ďalším takýmto sektorom je aj ubytovanie, tam však rast zaostáva. V dátach sa prejavili dva kľúčové trendy. Jedným z nich je sezónnosť, ktorá ovplyvnila najmä štatistiky stavebného sektora a pozície voľnočasových a rekreačných odvetví, aj vplyvom Veľkej noci.

Druhý trend je najmä v zamestnanosti a je dlhodobý. Nedostatočná ponuka na trhu práce tu stále existuje, dnes by pre niektoré sektory, ako je stavebníctvo, bolo z pohľadu zamestnanosti najhoršie, ak by sa rýchlo skončila vojna na Ukrajine a ľudia by sa začali hromadne vracať domov. To by bol šok, ktorý by si odnieslo najmä stavebníctvo a v konečnom dôsledku aj rast ekonomiky.

Autor: Tomáš Boháček, analytik 365.bank

Prieskum

Top ponuky