UniCredit: Výstavba slabne

14.09.2022

...výstavba verejnej infraštruktúry sa odráža od dna, ostatná výstavba však slabne
Stavebníctvo sa v júli začalo veľmi pomaly zotavovať z výpadkov spôsobených prehodnocovaním zmlúv vo verejnej výstavbe infraštruktúry (v dôsledku vysokých cien). Jeho produkcia však ani zďaleka ešte nie je v normále a viacero projektov ostáva naďalej pozastavených. Predpokladáme, že vo viacerých prípadoch dôjde k reštartu výstavby až počas jesene. Na druhej strane, väčší zo segmentov stavebníctva – výstavba budov – začína čoraz viac vykazovať známky slabosti, ktoré by mohli súvisieť so slabnúcou ekonomickou aktivitou prejavujúcou sa aj na nižších (stavebných) investíciách súkromného sektora. 
Podľa údajov Štatistického úradu sa produkcia stavebníctva v júli medzimesačne zvýšila o 3,1% (sezónne očistené) a v medziročnom porovnaní obnovila rast o 1,8% (po júnovom poklese o 3,9%). Do čiernych čísel však stavebníctvu v medziročnom porovnaní pomohla najmä stavebná produkcia v zahraničí, ktorá sa medziročne zvýšila o 32,1%. Naopak, tuzemská produkcia stále mierne medziročne klesala, o 1,4%. Dôvodom bol najmä pokles vo väčšom segmente výstavby budov (o 5,3%). Naopak, menšia výstavba infraštruktúry obnovila medziročný rast o 7,9%, po tom, čo v júni medziročne klesala o 16,9%. 

VÝHĽAD
Nálada v domácom priemysle ostáva nízka. Vojna na Ukrajine, rekordne vysoká inflácia, ale už aj prvé efekty uťahovania menových podmienok na viacerých významných exportných trhoch slovenských priemyselníkov budú čoraz viac nahlodávať aj kondíciu viacerých odvetví slovenského priemyslu. Viacero odvetví tak môže v druhej polovici roka vykazovať pozvoľné znižovanie produkcie. Pokles produkcie je pritom možné očakávať najmä pri energeticky náročnej produkcie, kde budú kľúčovú rolu zohrávať najmä vysoké ceny energií, ktoré môžu robiť časť produkcie ekonomicky nerentabilnou. Na druhej strane, v auguste by mohol medziročné čísla priemyslu štatisticky vylepšovať priaznivý bázicky efekt, najmä v automobilovom priemysle.
V kľúčovom automobilovom priemysle budú naďalej hrať dôležitú rolu úzke hrdlá v dodávateľských reťazcoch. Tie by sa mohli v porovnaní s jarou tohto roka aspoň čiastočne uvoľniť, naďalej však budú narúšať produkciu slovenských závodov automobiliek a prispievať k zvýšenej volatilite produkcie priemyslu. Problémy automobilového priemyslu aj v ostávajúcich mesiacoch roka by mali ostávať najmä na strane ponuky (dodávok). Naopak, dopyt po nových autách síce môže začať znižovať zhoršujúca sa finančná situácia európskych domácnosti, na vysokých úrovniach by ho ale mala stále držať odložená spotreba z predchádzajúcich dvoch rokov (odhadom na úrovni 25-40% ročných predajov) i priaznivý cyklus obnovy vozového parku (do veku typického pre obnovu vozového parku sa práve v najbližších rokoch budú dostávať silné predaje áut z rokov 2016-2019).
Stavebníctvo bude pravdepodobne ešte aj počas letných mesiacov stále zápasiť s rekordne vysokými cenami. Vysoké ceny pritom odďaľujú i očakávaný rast vo výstavbe verejnej infraštruktúry, a to v dôsledku otvárania a opätovného prerokovania už dohodnutých zmlúv (cien). Nové pravidlá umožňujúce v podstate dodať inflačnú doložku do už exitujúcich  zmlúv štátu by však postupne od jesene mali výstavbu opäť reštartovať. Naopak, väčší zo segmentov stavebníctva, výstavba budov, bude čoraz viac zápasiť so slabnúcim dopyt v dôsledku nižšej investičnej aktivity v ekonomike.                                                                                                   

S pozdravom

Ľubomír Koršňák
Analytik
Makroekonomické analýzy trhu
___________________________________
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
pobočka zahraničnej banky
 

Prieskum

Top ponuky