BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. štvrťrok 2023

01.02.2024

V štvrtom kvartáli 2023 celková ponuka kancelárskych priestorov (office stock) v Bratislave predstavovala 2,09 mil. m2. 19 % z tejto ponuky tvoria kancelárske priestory v štandarde A+, 37 % v A a 44 % v B štandarde.V priebehu posledného štvrťroka 2023 pribudla do ponuky jedna kancelárska budova – The Mill. Ide o budovu najvyššieho štandardu A+ s rozlohou 24 500 m2, ktorá bola v čase dokončenia takmer úplne prenajatá.   

1

2

Pokiaľ ide o vlastnícku štruktúru, rovnako ako minulý kvartál, približne 4 % budov sú vo vlastníctve štátu a ďalších 12 % sú budovy, ktoré sú vlastnené a plne obsadené tou istou entitou. Celková ponuka na komerčné využitie zostáva na úrovni 84 % z celkových moderných kancelárskych priestorov v Bratislave (1,7 mil. m2).

3

Zelené budovy

Celkovo máme v Bratislave takmer 852 220 m2 kancelárskych priestorov s platným certifikátom zelenej/trvalo udržateľnej budovy. Jedná sa o 41% celkového objemu kancelárskych priestorov v Bratislave, alebo môžeme hovoriť o počte 45 z 278 budov. Z certifikovanej ponuky má 65 % BREEAM, 4 % kombináciu BREEAM/WELL GOLD a 31 % LEED. Najvyššie hodnotenie BREEAM Outstanding majú v Bratislave iba dve budovy – Twin City Tower a Pribinova 40. V prípade LEED Platinum ide o budovu Ein Park Offices, ktorá zároveň získala certifikát LEED Zero Carbon a stala sa prvou uhlíkovo neutrálnou budovou na Slovensku.

Transakcie na trhu kancelárskych priestorov (office take-up)

Nájomné transakcie dosiahli v štvrtom štvrťroku 2023 výmeru 46 700 m2, čo predstavuje 17%-tný nárast v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom. V medziročnom porovnaní objem prenajatých plôch kancelárií klesol o 14 %. Najviac prírastkov tvorili renegociácie v objeme 47 %, nové zmluvy v objeme 41 % a expanzie predstavovali 12%.

4

Dominoval objem transakcií v sektore IT o výmere 14 500 m2, nasledovaný sektorom profesionálnych služieb. Najväčšia uskutočnená transakcia bola v sektore IT, pričom išlo o renegociáciu s celkovou výmerou 5 600 m2. Celkovo bolo zaznamenaných 15 transakcií s výmerou nad 1 000 m2.

Väčšinu prenajatých priestorov v tomto kvartáli zaznamenal sektor IT  (35,63 %), nasledoval  sektor profesionálnych služieb (28,48%) a farmaceutický sektor (22,41 %).

6

Najviac nájomných transakcii sa uskutočnilo v budovách triedy A, a to 53 %, nasledovala trieda B s podielom 28 % a trieda A+ s podielom 19 %. To potvrdilo záujem o budovy vyššieho štandardu.

7

11

 

Neobsadenosť kancelárskych priestorov (office vacancy)

Celková miera neobsadenosti v Bratislave zaznamenala nárast na súčasných 14,20 %. Najnižšiu neobsadenosť evidujeme v centre mesta CC (8,57%), nasleduje vnútorné mesto IC (9,78 %) a južné nábrežie SB (11,26%). Na štvrtom mieste je CBD (16,54%) a na poslednom okrajová časť mesta OC (20,25%).

Nárast neobsadenosti je najvýraznejšie spôsobený presťahovaním veľkého nájomcu z okrajovej časti mesta. V lokalite CBD spôsobilo mierny nárast neobsadenosti dokončenie dvoch nových budov v minulom kvartáli. Na druhej strane však treba poznamenať, že tento kvartál dokončený The Mill disponuje takmer plnou obsadenosťou.

8

10

Pokiaľ ide o voľné miesta v triedach budov, trieda A+ zaznamenala 13,70 % voľných miest, trieda A 18,05 % a trieda B 11,16 %.

Nájomné (prime rent)

Nájomné (prime rent) ostáva na úrovni 18,00 EUR/m2/mesiac.

Zdroj: BRF

Podobné články

 1. CBRE: Celková nájomná aktivita v 1. kvartáli 2024
 2. CBRE: Celková nájomná aktivita v 1. kvartáli 2024
 3. BRF: Výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. štvrťrok 2024
 4. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 1. štvrťrok 2024
 5. Navštívili sme kancelárie Kuehne+Nagel
 6. Navštívili sme kancelárie Kuehne+Nagel Slovensko
 7. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 8. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 3.Q 2023
 9. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 10. Report CBRE: Firmy v Európe chcú pracovať vo flexibilných priestoroch
 11. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 12. WOOD&Company: Home office sa mení na hybrid
 13. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 14. BRF: Vvýsledky trhu kancelárskych priestorov za 2. štvrťrok 2023
 15. Firmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 16. irmy očakávajú zvýšený záujem o prácu v kanceláriách
 17. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 18. 108 AGENCY: Nové prenájmy brzdia aj vysoké náklady na refity kancelárií
 19. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 20. BRF zverejňuje výsledky trhu kancelárskych priestorov za 1.Q 2023
 21. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 22. CBRE: Takmer 90 % firiem chce pracovať v energeticky úsporných budovách
 23. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 24. 108 AGENCY: O kancelárskom trhu rozhodujú ceny energií a náklady
 25. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 26. BRF: Trh kancelárskych priestorov za 4. Q 2022
 27. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 28. Colliers: Štruktúra spotreby energie v krajinách CEE-6
 29. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
 30. Koľko metrov štvorcových kancelárii skutočne potrebujete?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky