Stavebníci hľadajú úspory

23.11.2021

Vysoké ceny stavebných materiálov, ceny energií alebo rastúce úroky hypoték vedú stavebníkov a investorov v poslednej dobe k hľadaniu úspor na stavbách všetkých typov. Aby nemali škrty v pripravovaných alebo už prebiehajúcich stavbách negatívny vplyv na ich výslednú kvalitu či bezpečnosť, čo by malo byť aj nespochybniteľným verejným záujmom, presadzuje Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe (ČKAIT) zmenu nového stavebného zákona. Požaduje, aby dozor projektanta bol povinný na všetkých stavbách, na ktorých návrhu sa tieto autorizované osoby podieľali.

Lorenzo Cafaro z Pixabay

Foto: Lorenzo Cafaro / Pixabay.com

Je potrebné znížiť náklady. Nájdite lacnejšie riešenie. Toto sa jednoducho stavať nebude. Podobné vety stavebníkov sú na stavbách v posledných mesiacoch skôr pravidlom ako výnimkou. Nie vždy sú ale smerované tým, ktorí majú najväčšiu skúsenosť i autorizáciu, aby podobné zmeny v návrhoch robili – projektantom, teda inžinierom, technikom a architektom. Úspory sa veľmi často riešia počas prevádzky a nezriedka bez vedomia autora projektovej dokumentácie. Ten pritom podľa súčasného i nového stavebného zákona nesie za prípadné vady a chyby stavebného diela plnú zodpovednosť.

Česká komora autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe chce tento stav zmeniť. Svoju argumentáciu opiera okrem iného o precedensy z minulosti, keď projektant nemohol kontrolovať riadne vykonanie ním navrhnutých opatrení. V prípade vád potom býva finančne aj technologicky značne komplikované zistiť skutočnú príčinu takéhoto problému. Veľmi často je potom v stávke bezpečnosť, a teda aj verejný záujem.

Preto chce ČKAIT, zastupujúca 33 tisíc autorizovaných osôb pracujúcich v stavebníctve, zaniesť do stavebného zákona formou novely ustanovenia, aby dozor projektanta bol povinný pri všetkých stavbách. Toto vymáhateľné kontrolné opatrenie sa musí rozšíriť zo stavieb financovaných z verejných rozpočtov a vyhradených stavieb ako diaľnice či letiská aj na oblasť súkromnej výstavby. Pôjde o kľúčovú požiadavku Komory smerom k novej politickej reprezentácii Českej republiky i vedeniu Ministerstva pre miestny rozvoj SR. Za bývalého zloženia poslaneckej snemovne sa ho síce nepodarilo presadiť, ale to by sa mohlo zmeniť, pretože niektorí vtedy opoziční poslanci aj odborníci z MMR ho boli pripravení podporiť.

Zástupcovia ČKAIT vtedy, rovnako ako teraz, dokladajú oprávnenosť požiadavky na konsenzuálnom príklade väčšej dostupnosti bývania, ktorú má nová vláda medzi hlavnými programovými prioritami. „Nevieme si predstaviť, že preferovaná jednoduchšia bytová výstavba bude prebiehať s absenciou dozoru projektanta. Naďalej opakujeme, že štát musí podporovať nielen množstvo, ale aj bezpečnosť a základnú kvalitu výstavby novej bytovej výstavby,“ konštatuje Ing. Robert Špalek, predseda ČKAIT. Spomínaný dôvod platí pre rodinné aj bytové domy, rovnako ako napríklad pre inžinierske siete.

Autorizovaná osoba, a nie sám stavebník alebo dokonca stavebný úrad, je totiž garantom toho, že dokončená stavba bude bezpečná. Pri realizácii stavieb však nie je výnimkou, keď zhotoviteľ stavby alebo stavebník navrhuje dodatočné zmeny projektovej dokumentácie stavby pred jej dokončením. Všetky úpravy, vrátane spomínaných – a pochopiteľných – požiadaviek na úspory, musia však vždy prejsť posúdením a súhlasom projektanta.

Absencia dozoru projektanta často vedie k neuváženým zmenám a veľmi často je potom vina zvaľovaná na projektanta, ktorý sa len ťažko môže brániť, pokiaľ nemal možnosť kontroly pri realizácii stavby alebo nemohol upozorniť na dôsledky navrhovaných zmien. To možno pokladať nielen za úplne jasné porušenie práv projektanta, ale aj ohrozenie záujmov laickej verejnosti, ktorá si nové bývanie bude kupovať.

„Ak použijeme na montáž zakúpenej skrine 50 % skrutiek predpísaných v návode a skriňa spadne, nikoho asi nenapadne, aby za to žaloval predajcu alebo výrobcu a požadoval od nich náhradu. Pri stavbách je to ale normálne? Ak nedodrží projekt stavebník, „ušetrí“ výstuž v železobetóne a následne obviní projektanta za poruchy konštrukcie, má projektant len ​​veľmi zložitú možnosť obrany. Takú prax je nutné zmeniť. Dozor projektanta na každej stavbe, ktorú projektant navrhoval, je nutnosťou a chráni stavebníka aj autora projektu,“ zdôrazňuje Ing. Robert Špalek.

Dozor projektanta je podľa oboch profesných komôr, ČKAIT aj Českej komory architektov, neoddeliteľnou súčasťou odborných činnosti stavebných inžinierov, technikov i architektov. Predstavuje cca 12 % všetkých potrebných výkonov autorizovanej osoby pri spracovaní projektovej dokumentácie. Zákonom stanovená povinnosť by to mala byť preto, že dodatočne túto kontrolu nemožno vykonávať a štát by mal garantovať, že všetky stavby budú bezpečné a postavené v súlade s právnymi a technickými predpismi.

„Rovnako ako si nikto nenechá postaviť dom bez strechy, nemal by ani chcieť, aby mu projektant spracoval projektovú dokumentáciu a následne nevykonával dozor projektanta. Autorský dozor projektanta totiž nemožno nahrádzať technickým dozorom stavebníka ani stavebným dozorom. Kvalitná a bezpečná stavba môže vzniknúť iba vtedy, ak tieto tri rozdielne typy kontroly prebiehajú správne. Súčasná výstavba je totiž technicky natoľko zložitá, že na jej úspešné dokončenie je nutná súčinnosť a skúsenosť mnohých rôznych odborníkov,“ dopĺňa na záver Ing. Robert Špalek. 

Zdroj: ČKAIT

Prieskum

Top ponuky