Čaká Slovensko osud amerického Detroitu?

28.02.2024

Medzinárodná spravodajská agentúra Bloomberg začiatkom tohto roka uviedla, že v súvislosti s prechodom na elektromobilitu môže na Slovensku zaniknúť až 85-tisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 4,5 % našej pracovnej sily. Ide pritom o pracovné miesta nielen v samotných automobilkách, ale aj u dodávateľov komponentov. Naši odborníci však upozorňujú, že tento pohľad je príliš zjednodušený. Podľa členov Asociácie personálnych agentúr Slovenska môže byť vývoj pokojne aj opačný – záleží len na tom, ako sa k dnešnej situácii postavíme.

Označenie nášho regiónu ako „európsky Detroit“ súvisí nielen s tým, že sa tu v prepočte na obyvateľa vyrobí najviac automobilov na svete. Je aj pripomienkou, že by nás v budúcnosti mohol čakať podobný osud ako niekdajšie priemyselné srdce Spojených štátov. Podľa agentúry so sídlom v New Yorku predstavuje hrozbu pre strednú Európu prechod na „zelenú mobilitu“, ktorej dôsledkom by mohol byť zánik obrovského množstva pracovných miest aj na Slovensku.

Prezidentka Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) a súčasne generálna manažérka personálnej agentúry ManpowerGroup Zuzana Rumiz má však opačný názor a za zelenou ekonomikou vidí aj príchod nových odvetví, spojených s vytváraním nových pracovných miest. Dopyt po pracovníkoch bude podľa nej v automotive nielen pretrvávať, dokonca sa môže ešte zvyšovať. „Potrebné zručnosti však budú iné než tie, ktoré si vyžaduje automobilový priemysel v súčasnosti. Nebude to teda otázka počtu zamestnancov, ale ich kvalít,“ upozorňuje a dodáva. „Rast nezamestnanosti nepredpokladám, no musíme počítať s tým, že kľúčové bude vzdelávanie zamestnancov a uchádzačov počas transformačného procesu, ktorý tento sektor čaká.“

Jednoduché počty nestačia

Automobilový priemysel tvorí na Slovensku približne 3 % HDP, čo je skutočne obrovské číslo. V štyroch automobilkách a v približne 350 dodávateľských firmách, ktoré pre ne zabezpečujú rozličné komponenty, dnes u nás pracuje asi 260-tisíc ľudí. Bloomberg pritom upozorňuje, že pri prechode na elektromobilitu môže byť v najhoršom prípade zrušená až tretina z týchto pracovných miest, čo je približne 85-tisíc. To z pohľadu celkovej zamestnanosti v krajine predstavuje asi 4,5 % pracujúcich. V súvislosti s prechodom výroby z automobilov so spaľovacími motormi na elektromobily je podľa Bloombergu otázny najmä osud rozsiahlej siete dodávateľov, ktorí tvoria chrbticu priemyslu a udržiavajú našu ekonomiku v chode.

„Táto prognóza je založená na jednoduchom predpoklade, že elektrické autá majú v porovnaní s klasickými menej komponentov a ich výroba je preto jednoduchšia. Dôsledkom by tak mal byť nielen nižší počet pracovníkov v samotných automobilkách, ale aj zánik naviazaných firiem, ktoré dnes dodávajú v budúcnosti nepotrebné komponenty. Na druhej strane sú však samotné nové komponenty spojené so zložitejšími výrobnými procesmi, preto podľa mňa nie je také jednoduché zhodnotiť, ako sa bude trh vyvíjať,“ upozorňuje Martin Huba, výkonný riaditeľ personálnej agentúry Synergie Slovakia, a pokračuje: „Navyše elektromobilita zasiahne ekonomiku komplexne – od výroby, dodávky a skladovania energie až po infraštruktúru, takže celkovo určite nepredpokladám až taký výrazný vplyv na zamestnanosť ani pri najhoršom scenári.“

 Emily Orlando / Unsplash.com

Zdroj: Emily Orlando / Unsplash.com

Ako pripomína aj obchodný riaditeľ personálnej agentúry Index Nosluš Jindřich Hodek, pri takýchto prognózach netreba zabúdať na nové pracovné miesta, ktoré u nás môžu pribudnúť vďaka investíciám súvisiacim s transformáciou v automotive. Tu je však dôležité nezaostať za okolitými krajinami v získavaní investorov, a to najmä na výstavbu tovární zameraných na výrobu batérií do elektromobilov. 

Zmena sa neudeje skokom

Členské štáty Európskej únie, vrátane Slovenska, prijali legislatívu, ktorá by mala do roku 2050 zabezpečiť uhlíkovú neutralitu Európy. Jej súčasťou sú aj smernice a nariadenia, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia vývoj v automobilovom priemysle. „Automobilky už teraz pripravujú svoje stratégie a rozhodujú aj o umiestňovaní výroby bezemisných alebo nízkoemisných vozidiel v jednotlivých výrobných závodoch. Podľa ich rozhodnutia sa potom zariadia aj dodávatelia. Zlomové z pohľadu automobilového priemyslu sú roky 2025, 2030 a 2035,“ upresňuje Branislav Jančuška z personálnej agentúry Grafton.

Podľa Jindřicha Hodka tak treba už dnes brať do úvahy situáciu, kedy budú musieť firmy vyrábajúce výfukové systémy, prevodovky a podobne svoj produkt zmeniť, inak zaniknú. „Trh sa rozhodne zmení,“ konštatuje J. Hodek a upozorňuje: „No na druhej strane sa to neudeje zo dňa na deň. Očakáva sa, že pôjde o vývoj v priebehu cca 10 – 15 rokov, čo je obdobie, na ktoré dopredu plánujú veľké automobilky. To dá dodávateľským firmám aj ľuďom priestor na vzniknutú situáciu zareagovať.“

V prvej fáze sa podľa odhadu personalistov z APAS možno zníži dopyt po pracovníkoch, ktorých je dnes u nás v automobilovom priemysle výrazný nedostatok, alebo sa zníži ich deficit. Odborníci sa však zhodujú v tom, že zásadný ani dlhodobý vplyv na rast nezamestnanosti na Slovensku sa očakávať nedá.

Strata alebo zisk? Záleží na tom, ako „zelenú výzvu“ zvládneme

„Samozrejme, automobilový priemysel bude prechodom na elektromobilitu veľmi výrazne ovplyvnený a niektoré pracovné miesta zaniknú, no vytvoria sa aj nové,“ hovorí Zuzana Rumiz, ktorá dokonca predpokladá, že prechodom na zelenú ekonomiku sa v celkovom meradle vytvorí viac pracovných miest než bude tých, ktoré zaniknú. Skôr než o úbytku pracovných miest by sme preto mali podľa nej hovoriť o ich transformácii. „Aktuálnou výzvou pre ekonomiku a naše firmy sú totiž zručnosti, ktoré budú čoskoro potrebné a ktorými zamestnanci a uchádzači dnes nedisponujú,“ zdôrazňuje Z. Rumiz.

„Kľúčovou výzvou prechodu na elektromobilitu bude zabezpečiť, aby pracovníci v dostatočnom predstihu získali správne zručnosti dôležité pre nové pracovné pozície. V takom prípade môžeme nielen zachovať aktuálnu zamestnanosť v automotive sektore, ale ju dokonca navýšiť,“ súhlasí B. Jančuška.

Ako však upozorňuje Martin Huba, táto evolučná výzva – prispôsobiť sa zmeneným podmienkam alebo uvoľniť miesto inovatívnejším konkurentom, čaká všetkých výrobcov komponentov a subdodávateľov v automobilovom priemysle. „Ak nedokážeme túto výzvu na Slovensku zrealizovať, teda ak dopustíme, aby sa elektromobilita riešila v závodoch mimo naše územie, potom budeme mať na pracovnom trhu skutočný problém. V tom prípade by som rast nezamestnanosti naozaj očakával,“ dodáva na záver Jindřich Hodek.

Zdroj: APAS

Prieskum

Top ponuky