CBRE: Aká bude budúcnosť kancelárskych nehnuteľností?

11.08.2020

Až 91 % nájomcov v CEE regióne nabehlo počas pandémie koronavírusu na systém práce na diaľku, 45 % z nich zaviedlo aj flexibilný pracovný čas či striedanie zamestnancov v práci. Firmy plánujú ešte viac navýšiť investície do technológií, uviedlo to až 75 % respondentov. Tretina opýtaných chce v budúcnosti klásť väčší dôraz na životné prostredie a zdravie zamestnancov.  

Prieskum od poprednej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE s názvom „CEE Office Occupier Survey“ bol realizovaný naprieč krajinami strednej a východnej Európy vrátane Slovenska. Zber dát pritom odštartoval 18. júna 2020 a ukončený bol 29. júna 2020. Ukázalo sa, že náladu respondentov značne ovplyvnila situácia spojená so šírením koronavírusu. Jej následkom bol nielen nižší počet osobných stretnutí a obhliadok nehnuteľností, ale aj nevyhnutnosť pozastavenia plánov týkajúcich sa expanzie či zníženie rozpočtov na vybavenie priestorov.

Office

Ilustračné foto: Pixabay.com

„Spomínané krajiny CEE regiónu mali ešte pred vypuknutím pandémie možnosť sledovať, ako na túto situáciu reagovali ostatné európske krajiny. Tento región bol totiž jedným z prvých, ktorý zaviedol opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu. Vďaka tomu bol dopad na oblasť nehnuteľností aj náladu nájomcov menej výrazný ako v prípade iných regiónov. Zároveň, lepšie vyhliadky do budúcnosti podčiarkujú aj priaznivé predpovede uznávaných medzinárodných ekonómov,“ hovorí Oliver Galata, riaditeľ oddelenia kancelárskych priestorov CBRE Slovensko. Zistenia spoločnosti CBRE však poukazujú na fakt, že rozhodovacie procesy zo strany nájomcov v rámci kancelárskych nehnuteľností v CEE regióne neboli ovplyvňované len koronakrízou. Až 31 % respondentov sa totiž zhodlo na tom, že táto situácia na spomínané procesy nemala žiaden vplyv.

Prieskum ukázal, že nájomcom vo všetkých krajinách najviac chýbala práve možnosť osobných stretnutí a obhliadok nehnuteľností a ich priestorov. Zhodlo sa na tom celkom 26 % respondentov. „Koronavírus značne urýchlil vývoj viacerých ponúkaných služieb v oblasti real estate, a to hlavne vďaka využitiu technológií. Aj keď počet osobných prehliadok logicky klesol, aj tu sa do popredia dostali technologické vychytávky. Vďaka nim sme boli schopní potenciálnym záujemcom odprezentovať ponúkané priestory virtuálne v takej kvalite, akoby sa nachádzali priamo v budove. Očakávame, že tento trend sa bude v budúcnosti ešte viac rozvíjať,“ dopĺňa Galata.

HOME OFFICE ZAŽÍVA BOOM

Zistenia nepoukazujú len na pozastavenie procesov či zníženie rozpočtov v oblasti nehnuteľností. Vo veľkej miere sa zmenil aj samotný spôsob využívania našich kancelárskych priestorov. Najvyužívanejším spôsobom boja proti koronavírusu sa vo firmách na Slovensku aj v ostatných krajinách CEE regiónu stalo hlavne zavedenie práce na diaľku, na ktorú podľa prieskumu nabehlo až 91 % firiem. Ich skúsenosť s tzv. home officom tak poskytla veľkému množstvu nájomcov nielen nový pohľad na organizáciu práce, ale aj priestorové nároky. Celkom 45 % opýtaných firiem zaviedlo aj flexibilný pracovný čas a striedanie zamestnancov v práci. Odborníci zo spoločnosti CBRE preto predpokladajú, že klasické kancelárie prejdú, vzhľadom na túto skúsenosť firiem s prácou na diaľku, značnou digitalizáciou a reorganizáciou priestorov.

V KURZE BUDÚ HLAVNE TECHNOLOGICKY VYSPELÉ A ZELENÉ BUDOVY

Už dlhodobo je trendom v oblasti real estate nielen technologická vyspelosť nehnuteľností, ale aj ich trvalo udržateľná výstavba. Navyše, prieskum realizovaný spoločnosťou CBRE poukazuje na fakt, že koronakríza tento trend ešte viac urýchlila. Až 75 % respondentov totiž plánuje navýšiť svoje investície do technológií kvôli podpore práce na diaľku, ale aj plánovaniu systémov práce do budúcna. Okrem technologických inovácií a digitálnych riešení je predpoklad, že majitelia budov budú musieť venovať väčšiu pozornosť aj ich udržateľnosti.
Celkom 32 % respondentov si myslí, že v budúcnosti budú firmy klásť čoraz väčší dôraz na životné prostredie a zdravie svojich zamestnancov. Odborníci preto očakávajú, že faktory ako technológie a zodpovednosť voči životnému prostrediu sa zaradia medzi top faktory pri rozhodovaní firiem o nájme. Čoraz viac budov tak bude spĺňať aj kritériá ekologickej udržateľnosti tzv. certifikačných systémov, ako je napríklad LEED či BREEAM.

Zdroj: CBRE
 

Podobné články

 1. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 2. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 3. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 4. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 5. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 6. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 7. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 8. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 9. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 10. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 11. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 12. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 13. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 14. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 15. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v 2. Q 2021 vyšplhal vysoko
 16. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v Q2 2021 vyšplhal vysoko
 17. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 18. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 19. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 20. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 21. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 22. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 23. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 24. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 25. Pod lupou: Od AB Kozmetiky až po ABCamp
 26. Pod lupou: Od AB Kozmetiky až po ABCamp
 27. Objem investícií do európskych nehnuteľností
 28. CBRE: Objem investícií do európskych nehnuteľností
 29. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 30. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky