Flexibilné zamestnanie v praxi. Ako zvládnuť home office a nevyhorieť

10.04.2024

Vývoj technológií v nedávnych rokoch zásadne zmenil náš spôsob práce a home office sa postupne stáva každodennou samozrejmosťou. V tomto článku preberieme užitočné tipy, ako vytvoriť domáce pracovné prostredie, ktoré podporuje koncentráciu, efektivitu a súčasne umožní udržať rovnováhu medzi prácou a súkromným životom.

Zapojte sa do pracovného diania

Kontrola pracovných e-mailov, aktualizácia firemných správ a konzultácie s kolegami sú účinnými spôsobmi, ako sa znovu zapojiť do pracovného prostredia. Získanie aktuálneho prehľadu o dianí v práci a komunikácia s tímom vám umožní rýchlo sa vrátiť do tempa a predísť strate dôležitých informácií. Vytvorenie aktuálneho obrazu o pracovných záležitostiach vás efektívnejšie pripraví na návrat do pracovného režimu.

Rutina bez stereotypov

Aj keď môže slovo „rutina“ evokovať pocity stereotypu a nudnosti, netreba sa ho báť. Namiesto toho, aby ste sa opierali o monotónny stereotyp, môžete si vytvoriť niekoľko rôznych denných rutín pre pracovný týždeň. Aby sme vám uľahčili udržanie tejto novej rutiny, odporúčame viesť si kalendár alebo denný plánovač, kde starostlivo zaznamenáte jednotlivé aktivity a ich časy. Zavedenie tejto štruktúry do vášho života vám môže pomôcť podporiť vás v dosiahnutí vašich pracovných a osobných cieľov.

Ako vybrať správne vybavenie?

Priestor, v ktorom trávime väčšinu pracovného dňa, má značný vplyv na našu produktivitu a celkovú pohodu. Vytvorenie pohodlného pracovného priestoru, ktorý zodpovedá individuálnym potrebám a preferenciám je kľúčové pre úspešný a harmonický návrat do pracovnej rutiny.

Začnite tým, že si starostlivo zvolíte pracovný stôl a stoličku, ktoré budú zodpovedať vašim individuálnym potrebám. Správna ergonómia napomáha prevencii bolestí chrbta a šije, čo je dôležité pre dlhodobé pohodlie pri práci. „V kancelárii, a to aj v tej domácej, by malo ergonómii podliehať všetko vybavenie. Bolesti chrbta sa začínajú radiť k najrozšírenejším civilizačným chorobám. Vďaka kvalitnej ergonomickej stoličke im môžete úspešne predchádzať. Pri výbere sa pýtajte po stoličkách, ktoré ponúkajú dynamické sedenie so synchrónnou mechanikou a bočným nastavením prítlaku chrbtovej opierky. Pri drvivej väčšine stoličiek sa stretnete s rozpätím 50–125 kg telesnej hmotnosti. Avšak nie je výnimkou aj 150 kg sedenia,“ radí Michal Hotmar z RIM CZ.

Hotmar

Foto: Michal Hotmar z RIM CZ

Nezabúdajte na pohyb

Dlhé hodiny strávené v sede za počítačom na nevhodnom pracovnom mieste môžu negatívne ovplyvniť vaše telo aj celkovú pohodu. Pravidelné krátke prestávky sú kľúčom k udržaniu flexibility a prevencii bolestí chrbta a šije. „Sebalepšia stolička však nenahradí pravidelný pohyb a preťahovanie. Pokiaľ trávite osemhodinovú smenu iba v sede za počítačom, navyše na nevhodnej stoličke, niet divu, že vaše telo bude stuhnuté a časom príde aj bolesť. Sedenie odporúčam prekladať pravidelnými pauzami. Počas tejto pauzy sa môžete prejsť a pretiahnuť,“ komentuje Michal Hotmar.

Poskytnite svojmu telu a mysli zaslúžených 5 minút oddychu každú hodinu, počas ktorých sa môžete pretiahnuť, urobiť niekoľko krokov a znova načerpať energiu. Uvažujte o tom ako o investícii do dlhodobého pohodlia a výkonnosti. „V RIM CZ teraz uvažujeme aj o technológii Smart Sitting, ktorá by strážila čas, ktorý ste presedeli a upozornila vás na nutnosť zmeniť polohu, prejsť sa alebo urobiť pár cvikov,“ dopĺňa Michal Hotmar.

Práca nedefinuje vašu hodnotu

Vyhnúť sa tlaku na seba samého je kľúčový prvok na uľahčenie prechodu na home office. Často si sami na seba kladieme nezdravý tlak v oblasti pracovného výkonu, čo v konečnom dôsledku prináša zbytočný stres a úzkosť. Je dôležité si uvedomiť, že väčšina ľudí prechádza podobným procesom pri prechode na home office. Nie je potrebné sa porovnávať s ideálmi alebo očakávaniami, ale skôr prijať to, že prispôsobenie sa pracovnému tempu a návratu do reálneho pracovného života si vyžaduje čas. Každý deň si naplánujte primerané množstvo práce a prispôsobte svoje očakávania ohľadom toho, čo môžete dosiahnuť. Stanovte si realistické a dosiahnuteľné pracovné ciele, ktoré vás udržia pri zemi a nadchnú pre prácu.

Zdroj: RIM CZ

Podobné články

 1. Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %
 2. Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %
 3. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 4. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 5. 5 tipov, ako vytvoriť profi kanceláriu v byte
 6. 5 tipov, ako vytvoriť profi kanceláriu v byte
 7. Ako fungovať plnohodnotne online na home office?
 8. Ako fungovať plnohodnotne online na home office?
 9. Je home office efektívnejší ak práca v kancelárii?
 10. Je home office efektívnejší ako práca v kancelárii?
 11. COVID-19: Home office vs. práca v kancelárii
 12. COVID-19: Home office vs. práca v kancelárii
 13. Tipy pre bezpečnejší a jednoduchší
 14. Tipy pre bezpečnejší a jednoduchší home ofice
 15. Ako vnímajú ľudia prácu z domu
 16. CBRE: Ako vnímajú ľudia prácu z domu?
 17. Home office využíva každý tretí mileniál
 18. Home office využíva každý tretí mileniál
 19. Nastal čas dovoliť zamestnancom pracovať odkiaľkoľvek?
 20. Nastal čas dovoliť zamestnancom pracovať odkiaľkoľvek?
 21. Podporuje práca z domu riziko oslabenia duševného zdravia?
 22. Podporuje práca z domu riziko oslabenia duševného zdravia?
 23. Prečo sú pracovníci z domu produktívnejší než ich kolegovia v kancelárii
 24. Prečo sú pracovníci z domu produktívnejší než ich kolegovia v kancelárii
 25. Dizajn: Byť na pracovisku aj doma
 26. Dizajn: Byť na pracovisku aj doma
 27. Byť na pracovisku a súčasne doma
 28. Byť na pracovisku a súčasne doma
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky