C&W: Marketbeat Bratislava Office (2. kvartál 2023)

09.08.2023

EKONOMIKA: Obnova priemyselnej výroby a zmiernenie inflácie pomáhajú ekonomike vyhnúť sa recesii. Ekonomika Slovenska sa vynára z dlhšieho obdobia slabého rastu, čím sa účinky nepriaznivých otrasov začínajú strácať.   

Napriek skúsenostiam s niekoľkými štvrťrokmi relatívne slabého rastu to odráža odolnosť slovenskej ekonomiky, najmä pokiaľ ide o nemecké technické recesie, ktorým čelia veľké spoločnosti a v júni zostáva dvojciferná – 10,8 % v 2. štvrťroku sa znížila o 3 %, čo bolo spôsobené predovšetkým spomalením rastu cien potravín a poklesom cien palív a tým aj cien energií. To viedlo k zníženiu výdavkov spotrebiteľov, ktoré sa premietly do maloobchodného trhu. Za spomaľovaním globálneho rastu zvyčajne nasleduje zamestnanosť v kanceláriách. Napriek tomu sú na Slovensku nízke náklady a preto je atraktívnou destináciou pre spoločnosti, ktoré sa usilujú o outsourcing, rozšírenie alebo premiestnenie, najmä v čase zníženia marže. Trh práce zostáva pevný a nezamestnanosť klesala na 3,9 % do konca 2. štvrťroka. Výnos sa pohybujú nad 6,00 % v 2. kvartáli 2023. To neznamená, že menej ako prenajaté prvotriedne aktívum s nadštandardnými hodnotami, WAULT nemôže zaútočiť na nižšie úrovne 0, v prípade 7 WAULT sa vo všeobecnosti 5 v 1, čo odráža trendy a všeobecné posuny v okolitých krajinách a v západnej Európe.

 

ixography / Unsplash.com

Ilustračné foto: ixography / Unsplash.com

PONUKA A DOPYT: Odolný kancelársky sektor, ale zväčšujúci sa počet voľných priestorov

Napriek hospodárskemu poklesu vykazuje bratislavský kancelársky trh odolnosť, ktorú dokazujú vysoké čísla o prenájmoch. Hrubý prenájom dosiahol 1 700 m2, čo predstavuje 85 % medziročný nárast, zatiaľ čo čistý prenájom dosiahla 28 000 m2 s 50 % medziročným nárastom. Jedným z kľúčových faktorov je pretrvávajúci význam verejného sektora, ktorý si udržiava silnú prítomnosť na trhu, čo podčiarkuje 44 % podiel na prenájmochv 2. štvrťroku. Výzvy ako znižovanie stavov pretrvávajú. Spomalenie stavebnej činnosti v najbližších rokoch však poskytuje príležitosť na stabilizáciu trhu a absorpciu existujúcich priestorov, čím sa znižuje neobsadenosť. Neobsadenosť pracovných miest v 2. štvrťroku mierne klesla a predstavuje 11,60 %. Rastúce predprenájmy v nadchádzajúcich 3 projektoch, ktoré majú byť dokončené do konca roka, pozitívne prispievajú k miere neobsadenosti. Zaujímavosťou je pod-prenájom, nedávny trend, ktorý sa rozvinul najmä v centrálnej obchodnej štvrti (CBD) s prírastkom 7 300 m2 v tomto štvrťroku. Otázka, čo sa stane s celkovými 35 000 m2 podnájmov po vypršaní zmlúv, sa stáva čoraz dôležitejšou. Zameranie nájomcov sa zintenzívňuje smerom k environmentálne certifikovaným budovám s dopytom po bezemisných budovách. Naďalej sú potrebné stratégie na pracovisku, ktoré odrážajú prebiehajúce prispôsobovanie sa vyvíjajúcej sa dynamike hybridnej práce, premiestňovania a potrieb pracovného priestoru. Medzi pozoruhodné pohyby na trhu patrí aj fúzia spoločností TAM a Alto Real Estate, ktorá spája významného developera s investičným fondom.

CENA: Stabilné ceny za prenájom Stredný výnos sa zvyšuje

Nájomníci a prenajímatelia využívajú nové stratégie, aby sa prispôsobili vyvíjajúcemu sa trhu s kanceláriami. Vyjednaním nájomných zmlúv sa nájomníkom podarí zabezpečiť si výhodnejšie úrokové sadzby a optimalizovať využitie existujúcich priestorov, čím sa ušetria náklady a zdroje pre nájomcov. Štandardné nájomné zmluvy na 7 rokov a viac sú najmä pre menšie firmy výzvou. Hoci sa poplatky za služby stále zvyšujú,súčasná prax nákupu energie za spotové ceny, ktoré sú v súčasnosti dosť nízke,zabezpečujestriebornéobloženiekancelárskychbudov.Primér zostáva stabilne na 17,50EUR/m2/mesiac. Najvyšší výnos sa zvýšil na 6,00 % (+25 bps q-o-q), čo odráža neustály rast úrokových sadzieb a ďalšie opravy sa očakávajú v ďalších štvrťrokoch.

Office

Zdroj: Cushman & Wakefield

 

Podobné články

 1. Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %
 2. Podiel Slovákov pracujúcich z domu poklesol vlani na 13,1 %
 3. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 4. C&W: Takmer 90% firiem na Slovensku poskytuje možnosť pracovať aj z domu
 5. BENCONT: Za kúpu bytu si už nepriplatíme, nájomné bude rásť aj naďalej
 6. BENCONT: Za kúpu bytu si už nepriplatíme, nájomné bude rásť aj naďalej
 7. Bencont: Predaj nových bytov v Bratislave sa spomalil, no ich cena stále rastie
 8. Bencont: Predaj nových bytov v Bratislave sa spomalil, no ich cena stále rastie
 9. C&W: Prehľad investičnej aktivity v CEE za rok 2021
 10. C&W: Prehľad investičnej aktivity v CEE za rok 2021
 11. C&W: Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný
 12. C&W: Najobľúbenejší pracovný model na Slovensku je hybridný
 13. BENCONT: Bratislavské byty z druhej ruky i nájomné opäť zdraželi
 14. BENCONT: Bratislavské byty z druhej ruky i nájomné opäť zdraželi
 15. C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy
 16. C&W: Prenajímatelia musia zohľadniť nové trendy
 17. BENCONT: Ceny novostavieb v Bratislave prvý krát prekonali 4 tisíc € na m2
 18. BENCONT: Ceny novostavieb v Bratislave prvý krát prekonali 4 tisíc € na m2
 19. Kto preplatí výdavky spojené s home office?
 20. BENCONT: Novostavby v Bratislave výrazne zdraželi, dostupnosť bývania sa zhoršuj
 21. BENCONT: Novostavby v BA výrazne zdraželi, dostupnosť bývania sa zhoršuje
 22. Kto preplatí výdavky spojené s home office?
 23. 5 tipov, ako vytvoriť profi kanceláriu v byte
 24. 5 tipov, ako vytvoriť profi kanceláriu v byte
 25. C&W: Priemyselný trh za 1. polrok 2020
 26. Rekordné výsledky na priemyselnom
 27. BENCONT: Rast cien novostavieb v Bratislave pokračuje aj v „koronakríze“
 28. BENCONT: Rast cien novostavieb v Bratislave pokračuje aj v „koronakríze“
 29. Ako fungovať plnohodnotne online na home office?
 30. Ako fungovať plnohodnotne online na home office?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky