CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií

06.07.2021

Aj napriek tomu, že pandémia ovplyvnila aj sektor nehnuteľností, pre investorov je aj naďalej príťažlivý a ich záujem dlhodobo vysoký. Aké aspekty však treba brať do úvahy a aké daňové stimuly či prevádzkové náklady nás budú sprevádzať na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách strednej a východnej Európy? Kde sa skrýva najviac investičných príležitostí a ako ich ovplyvňuje pandémia? Odpovede na tieto otázky poskytli odborníci zo spoločností CBRE a TPA vo svojej výročnej správe.

Daňová poradenská a audítorská spoločnosť TPA a globálna realitno-poradenská spoločnosť CBRE spoločne publikovali už štvrtú výročnú správu s názvom „Real Estate Investment 2021“. Správa ponúka prehľad o investíciách do nehnuteľností a hodnotí realitný trh v rámci celého CEE regiónu (strednej a východnej Európy), vrátane Slovenska. Odhaľuje dôležité ekonomické aj demografické údaje, ale aj informácie o súčasnom zdaňovaní nehnuteľností v týchto krajinách. Jej cieľom je poskytnúť inštitucionálnym investorom praktický prehľad, ktorý im pomôže pri budúcich rozhodntiach v tejto oblasti či rokovaniach v rámci krajín, ktoré doteraz neboli súčasťou ich investičnej stratégie.

 Aleksejs Bergmanis na Pexels

Foto:  Aleksejs Bergmanis / Pexels.com

TRH S NEHNUTEĽNOSŤAMI OSTÁVA STABILNÝ, V ROKU 2020 NA TOM BOLO NAJLEPŠIE NEMECKO

Pandémia ovplyvnila aj realitný trh. Aj napriek tomu, že v rámci trhu s nehnuteľnosťami sme boli svedkami poklesu tržieb, aj naďalej ostáva stabilný. V roku 2020 sa v CEE regióne preinvestovalo približne 14 miliárd eur, čo predstavuje medziročný pokles o cca 26 %. Rozdiely boli viditeľné hlavne v rámci jednotlivých druhov realít. Najodolnejšími odvetviami boli rezidenčné a logistické nehnuteľnosti, pričom veľkým výzvam čelili hlavne odvetvia hotelierstva a maloobchodu.

V rámci porovnaní krajín bolo minulý rok najstabilnejším trhom práve Nemecko. Celkový objem transakcií sa tu vyšplhal do výšky 79,27 miliárd eur. Aj keď v porovnaní s rokom 2019 išlo o pokles o 5,5 %, celkovo išlo doteraz o druhý najväčší objem investícií v krajine a investori tu plánujú aj naďalej investovať. Odborníci predpokladajú, že záujem investorov o oblasť nehnuteľností bude aj naďalej veľký, a to aj z dôvodu nízkych výnosov alternatívnych investičných možností. 

NA SLOVENSKU MINULÝ ROK PREBEHLO 17 TRANSAKCIÍ, 90 % Z NICH V PRVOM POLROKU

„Do slovenského trhu s realitami minulý rok natieklo 516 miliónov eur skrz 17 transakcií. Na tento trh mala vplyv aj pandémia. Medziročne totiž objem investícií poklesol o 24 % a 90 % všetkých týchto transakcií sa uskutočnilo ešte v prvej polovici roku 2020. Ovplyvnené boli aj stavebné procesy a špekulatívne výstavby sa posúvali na neskôr. V rámci segmentov dominovali priemyselné a logistické nehnuteľnosti (49 %), za nimi nasledovali kancelárske nehnuteľnosti (38 %),“ opisuje situáciu na slovenskom trhu Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. 

Výročná správa poskytuje kľúčové informácie z oblasti nehnuteľností v rámci 13 krajín (Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko, Albánsko, Bulharsko, Slovinsko, Montenegro).

Celú brožúru o investičných možnostiach v oblasti nehnuteľností na rok 2021 si môžete stiahnuť tu 

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 2. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 3. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 4. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 5. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 6. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 7. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 8. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 9. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 10. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 11. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 12. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 13. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 14. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 15. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v Q2 2021 vyšplhal vysoko
 16. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v 2. Q 2021 vyšplhal vysoko
 17. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 18. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 19. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 20. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 21. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 22. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 23. CBRE: Objem investícií do európskych nehnuteľností
 24. Objem investícií do európskych nehnuteľností
 25. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 26. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 27. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 28. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 29. CBRE: Budúcnosť kancelárskych nehnuteľností praje práci na diaľku, technológiám
 30. CBRE: Aká bude budúcnosť kancelárskych nehnuteľností?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky