CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu

07.09.2020

Ekonomická aktivita na realitnom trhu je aktuálne v dobrej kondícii, čo by sa malo odzrkadliť už v druhom polroku tohto roka. Zvyšovať by sa nemali ani krátkodobé úrokové sadzby, a to až do roku 2023. Objemy investícií do komerčných nehnuteľností sa v 2. kvartáli tohto roka znížili o 39 %. Napriek tomu je na trhu dostatok voľného kapitálu a dopyt po atraktívnych európskych aktívach aj naďalej pretrváva.

Aj napriek výraznému dopadu koronakrízy na ekonomiku je realitný trh v rámci  krajín Európy, Stredného východu a Afriky (EMEA), stále v dobrej kondícii a objem investícií by sa mal do roku 2022 vrátiť na úroveň pred vypuknutím pandémie. Vychádza to z polročnej správy s názvom „Real Estate Market Mid-Year Outlook 2020“, ktorú vypracovala popredná realitno-poradenská spoločnosť CBRE.

Ofis

Ilustračné foto: Pixabay.com

„V období pred vypuknutím pandémie sme boli svedkami rekordných objemov investícií. Aktuálna situácia však v krátkodobom horizonte značne ovplyvnila dopyt nájomcov, v dôsledku čoho došlo k náhlemu poklesu investícií v tejto oblasti. Na druhej strane, stále nízke úrokové sadzby spojené s dostatkom voľného kapitálu nasvedčujú tomu, že trh má tie najlepšie predpoklady na to, aby sa opäť stabilizoval. Zároveň sa ukázalo, že niektoré odvetvia nehnuteľností sú voči dopadom koronakrízy veľmi odolné,“ vysvetľuje Jos Tromp, riaditeľ oddelenia výskumu trhu pre krajiny EMEA v spoločnosti CBRE.

Aj napriek tomu, že spoločnosť CBRE v globálnom merítku očakáva, že situácia na realitnom trhu sa v druhom polroku zlepší, dopady koronakrízy na sektor nehnuteľností  boli v prvom polroku pomerne silné. Celkovo tak rok 2020 zaznamená v rámci hospodárskej činnosti pokles. Odborníci zo CBRE tiež predpokladajú, že HDP eurozóny sa síce v tomto roku zníži o 8,3 %, no v roku 2021 očakávajú jeho výrazné navýšenie až o 6,4 %. Na úroveň zo 4. kvartálu roku 2019 sa ale HDP eurozóny vráti až v roku 2022. Až do roku 2023 by nemali rásť ani krátkodobé úrokové sadzby, a to práve vďaka tomu, že centrálne banky dodržiavajú politiku úrokových sadzieb s fixáciou na dlhšie obdobie. Taktiež uskutočňujú významné nákupy aktív, ktoré udržia úrokové sadzby na doteraz najnižšej úrovni, čo je veľmi pozitívnou správou práve aj pre trh s nehnuteľnosťami.

Očakáva sa, že celkový objem investícií do európskych nehnuteľností sa tento rok oproti tomu minulému zníži o 30 – 40 %. V prípade trhu s nehnuteľnosťami na Slovensku sú však predpovede odborníkov z realitno-poradenskej spoločnosti CBRE pozitívnejšie. „Investičná aktivita v tomto roku by mohla prekonať, v prípade priaznivého vývoja na trhu, dokonca aj objem investícií z roku 2019. Tie sa vyšplhali až na 641 miliónov eur,“ opisuje Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ CBRE Slovensko. Za predpokladu, že záujem nájomcov bude aj naďalej pretrvávať, aj v prípade nehnuteľností v Európe môžeme očakávať, že investičná aktivita sa vráti na pôvodnú úroveň z časov pred vypuknutím pandémie už v roku 2022. Zároveň, v najbližších kvartáloch by mal silnieť aj záujem investorov o komerčné budovy. Lákadlom je pre nich značné rozšírenie výnosov. 

Dopyt nájomcov po kancelárskych priestoroch v rámci celej Európy sa čoraz viac sústreďuje na tzv. „smart“ kancelárie. Ich hodnota sa v porovnaní so staršími budovami alebo nehnuteľnosťami s potrebou rekonštrukcie neustále zvyšuje. Čoraz dôležitejšími kritériami nájomcov pri výbere priestorov sú totiž práve atribúty ako zdravie zamestnancov a udržateľnosť.

CBRE očakáva, že dočasné zavedenie práce na diaľku, ktorá sa vo firmách tak rýchlo rozšírila príchodom koronakrízy, značne urýchli práve trend flexibilných pracovných stratégií. Neočakáva sa pritom, že by malo dôjsť k veľkému štrukturálnemu posunu v používaní kancelárií. Práve vysoko kvalitný a bohato vybavený kancelársky priestor v centre mesta bude aj naďalej odzrkadľovať DNA a značku firiem. Zároveň, aj vďaka nim si budú môcť udržať svojich zamestnancov, či prilákať do svojich radov nové talenty rýchlejšie ako konkurencia. Podľa polročnej správy spoločnosti CBRE sa vďaka tomu obnoví príťažlivosť kancelárskych priestorov najvyššej áčkovej kvality.

Koronakríza ovplyvnila najmenej práve sektor logistických nehnuteľností. V čase, kedy bol obmedzený predaj tovaru v maloobchodných kamenných prevádzkach, zaznamenal tento segment výrazný nárast dopytu v rámci online obchodu. Z dlhodobého hľadiska ostáva prognóza ročného rastu v rámci výšky nájmov v atraktívnych lokalitách aj naďalej pozitívna v prípade všetkých hlavných logistických centier. Môže pritom dôjsť k ďalšiemu tlaku na zvyšovanie cien v lokalitách so značnými obmedzeniami v rámci dostupnosti pozemkov a ponuky priestorov na trhu ako napríklad v prípade Londýna a Mníchova. Spoločnosť CBRE predpokladá, že silný dopyt zo strany nájomcov vyvolá aj veľký záujem investorov. Niektorí z nich sa pritom budú snažiť zvýšiť svoj podiel v logistických aktívach, iní zase budú chcieť vstúpiť do tohto sektora nehnuteľností po prvýkrát.   

Koronakríze sa v prvom polroku tohto roka nepodarilo prelomiť ani dopyt po aktívach v rámci nájomného bývania. Tento sektor ponúka aj naďalej stabilný príjem, čo je hlavným dôvodom neustále rastúceho záujmu investorov, a to nielen v prípade už zabehnutých trhov s nájomným bývaním v západnej a severnej Európe, ale aj v rámci ešte len vznikajúcich trhov s týmto druhom nehnuteľností v južnej Európe.

Koronakríza bola výzvou napríklad pre odvetvie maloobchodu, v rámci ktorého bolo nariadené uzatvorenie obchodov, čím sa zvýšil dopyt po nakupovaní cez internet. V dôsledku toho spoločnosť CBRE očakáva, že dôjde k posunu smerom k flexibilnejším nájmom, väčšej neobsadenosti priestorov, ale aj rozširovaniu výnosov. Pandémia mala značný dopad hlavne na európsky hoteliersky sektor, čo sa prejavilo aj na veľmi nízkom dopyte zákazníkov. V tomto prípade sa očakáva, že oživenie dopytu bude spočiatku poháňané hlavne domácimi cestujúcimi, a to práve z dôvodu cestovných obmedzení a požiadaviek na karanténu v prípade cestovania do zahraničia.

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 2. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 3. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 4. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 5. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 6. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 7. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 8. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 9. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 10. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 11. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 12. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 13. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 14. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 15. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v 2. Q 2021 vyšplhal vysoko
 16. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v Q2 2021 vyšplhal vysoko
 17. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 18. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 19. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 20. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 21. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 22. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 23. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 24. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 25. CBRE: Objem investícií do európskych nehnuteľností
 26. Objem investícií do európskych nehnuteľností
 27. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 28. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 29. CBRE: Budúcnosť kancelárskych nehnuteľností praje práci na diaľku, technológiám
 30. CBRE: Aká bude budúcnosť kancelárskych nehnuteľností?
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky