CBRE: Objem investícií do európskych nehnuteľností

14.10.2020

Podľa najnovších údajov globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE sa celkový objem investícií do nehnuteľností v Európe v 3. kvartáli 2020 vyšplhal do výšky 48 miliárd eur. V porovnaní s tým istým obdobím v minulom roku však ide o 37-percentný pokles. Za posledných 9 mesiacov bol pritom na trhu s európskymi komerčnými nehnuteľnosťami zaznamenaný objem investícií vo výške 183 miliárd eur. Aj v tomto prípade však hovoríme o poklese, a to o 11 % v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku.

Zatiaľ čo objemy investícií v 2. aj 3. kvartáli tohto roka kvôli koronakríze poklesli o 37 %, za 1. kvartál 2020 sa ich výška vyšplhala na historické maximum vďaka viacerým veľkým transakciám v Nemecku, Veľkej Británii či Škandinávii.

Europa

Foto: Pixabay.com

Výsledky v tejto oblasti boli v rámci jednotlivých európskych trhov rozdielne, pričom objemy investícií v rámci nich záviseli práve od toho, do akej miery dokázali udržať vírus pod kontrolou. Jedinou krajinou v Európe, ktorá zaznamenala zvýšenie investičnej aktivity počas koronakrízy bolo Švajčiarsko. Investičná činnosť za prvých 9 mesiacov roku 2020 tu totiž stúpla o 24 %, v 3. kvartáli dokonca až o 124 %. Pozitívna situácia bola aj v Nemecku, kde objem investícií za prvých 9 mesiacov tohto roka vzrástol o 10 %. Na druhej strane, v 3. kvartáli tu investičná aktivita klesla o 31 %, čo však predstavuje stále miernejší pokles v porovnaní s celou Európou.

K situácii na Slovensku sa vyjadril Ľubor Procházka, obchodný riaditeľ spoločnosti CBRE Slovensko.„Slovenský trh kopíruje dynamiku investícií na európskych trhoch, keďže hlavný prírastok investícií pochádza z 1. kvartálu tohto roka. Aj naďalej platí, že na Slovensku patria medzi najviac odolné sektory logistické a kancelárske nehnuteľnosti. Investičná aktivita v 2. a 3. kvartáli 2020 je v dôsledku koronakrízy nižšia, no aj v tomto období zaznamenávame záujem zo strany investorov aj o ďalšie investície do oblasti slovenských komerčných nehnuteľností. Novými príležtosťami na trhu môžu byť tzv. sale & lease transakcie, v rámci ktorých sa firma rozhodne predať nehnuteľnosť, v ktorej aj naďalej ostane v nájme, avšak hotovosť z predaja použije na lepšiu kapitalizáciu spoločnosti,“ hovorí Procházka.

Koronakríza zasiahla všetky sektory nehnuteľností v Európe, avšak najodolnejším typom sú podľa spoločnosti CBRE aj naďalej práve tie logistické. Zatiaľ čo objem investícií do logistických nehnuteľností za prvých 9 mesiacov tohto roka vzrástol o 3 %, v 3. kvartáli poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 9 %. V rámci výšky objemu investícií za prvých 9 mesiacov 2020 to bolo podobne aj v rámci nájomného bývania. Za 3. kvartál 2020 však v tomto prípade investičná aktivita poklesla viac, a to až o 49 %. Pomerne dobre si počínali aj maloobchodné nehnuteľnosti. Objem investícií za prvých 9 mesiacov ostal na rovnakej úrovni ako minulý rok, v 3. kvartáli klesol o 18 %. Je však potrebné poznamenať, že investičná aktivita v maloobchode bola minulý rok značne obmedzená kvôli pokračujúcim štrukturálnym zmenám. Medzi sektory, ktoré koronakríza ovplyvnila najviac, patria hotely a kancelárie. Investície do hotelov klesli za posledných 9 mesiacov o 57 %, zatiaľ čo kancelárie poklesli za to isté obdobie o 24 %.

„Spomalenie investičnej aktivity malo odlišný vplyv na cenotvorbu. Na jednej strane sme zaznamenali narastajúcu konkurenciu v oblasti nájomného bývania a logistických nehnuteľností, ale aj najkvalitnejších kancelárskych nehnuteľností v Nemecku, Francúzsku a Veľkej Británii. Práve to malo za následok obnovenie kompresie výnosov v rámci kancelárskych nehnuteľností v kľúčových mestách V Nemecku a Paríži, čo odráža trend vysokej kvality. Očakávame pritom, že tento trend bude aj naďalej pokračovať, keďže nájomníci vyhľadávajú vysoko kvalitné, flexibilné a zdravé pracovné priestory, čo sa bude odzrkadľovať aj na aktivite investorov. Na druhej strane, spomínaná cenotvorba spôsobila tlak na oblasť kancelárskych nehnuteľností, hotely a maloobchod. Najmä v prípade hotelov očakávame, že v najbližších kvartáloch bude ich predaj problémový,“ vysvetľuje Chris Brett, riaditeľ oddelenia pre kapitálové trhy EMEA regiónu v spoločnosti CBRE.

Zdroj: CBRE

Podobné články

 1. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 2. Prieskum CBRE: Kancelárie sa menia, počet flexibilných priestorov stúpa
 3. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 4. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 5. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 6. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 7. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 8. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 9. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 10. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 11. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 12. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 13. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 14. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 15. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v 2. Q 2021 vyšplhal vysoko
 16. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v Q2 2021 vyšplhal vysoko
 17. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 18. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 19. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 20. CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe
 21. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 22. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 23. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 24. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 25. BENCONT: Ceny bytov v Bratislave neovplyvnilo ani dočasné zastavenie dopytu
 26. BENCONT: Ceny bytov v Bratislave neovplyvnilo ani dočasné zastavenie dopytu
 27. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 28. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 29. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 30. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky