CBRE: Slovenský coworkingový trh je v rovnováhe

21.06.2021

Najviac flexibilných kancelárskych priestorov je k dispozícii v Londýne (6 %), v počte transakcií viedlo Poľsko. Na Slovensku je 35 200 m2 coworkingových priestorov, najväčšie sú v Nivy Tower. Až 88 % flexibilných priestorov poskytujú prenajímatelia zo Slovenska. Pandémia zvýšila záujem firiem o moderné, ekologické a flexibilné kancelárie. Odborníci z CBRE predikujú, že dopyt po takýchto priestoroch by sa mal zvyšovať aj v 3. a 4. kvartáli 2021.

Flexibilné pracovné prostredie a coworkingové priestory. Aj to sú pojmy, ktoré boli v poslednom období veľmi diskutovanými témami. Už dlhšie bolo jasné, že kancelársky svet sa bude postupne týmto smerom uberať. Pandémia však tieto trendy ešte viac urýchlila a na flexibilnú prácu nabehneme skôr ako sme očakávali. Tento trh sa podľa odborníkov vyvíjal najdynamickejšie v strednej a východnej Európe. Tento fakt odzrkadľuje aj najnovší report globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE.

 CoWomen

Ilustračné foto: Unsplash.com / CoWomen

Report spoločnosti odkrýva zaujímavosti o flexibilnej práci, ale aj rozdiely či podobnosti jednotlivých krajín a miest v rámci CEE regiónu (stredná a východná Európa). Report zahŕňa výsledky z 12 krajín tohto regiónu (vrátane Slovenska), pričom spolu sa tu nachádza viac ako 643 000 m2 takýchto flexibilných pracovných priestorov. Ďalších 85 000 m2 by k nim malo pribudnúť v priebehu najbližších 2 rokov, a to aj napriek pandémii.

Najviac flexibilných pracovných priestorov je v Londýne

Podľa zistení spoločnosti CBRE sa najviac takýchto priestorov nachádza v Londýne, kde dosahujú pomer takmer 6 % z celkového počtu kancelárií. V kontinentálnej Európe je toto číslo trochu menšie, a to na úrovni 2 %. V počte transakcií za rok 2020 viedlo Poľsko (Varšava a Krakov). Jedna transakcia prebehla aj v susednom Česku, konkrétne v Prahe.

„Aj napriek tomu, že na Slovensku flexibilný spôsob práce až tak preferovaný nebol, môžeme očakávať, že aj tu nastanú v budúcnosti zmeny. Naše skúsenosti s pandémiou môžu mať vplyv na budúce zmýšľanie firiem z rôznych oblastí podnikania. Predpokladáme však, že takéto zmeny by sa mali dotknúť primárne menších spoločností, ktoré potrebujú buď flexibilne znižovať, alebo naopak, sezónne navyšovať počty svojich zamestnancov,“ opisuje Oliver Galata, riaditeľ prenájmu kancelárskych priestorov, CBRE Slovensko.

Na Slovensku vedie Bratislava, najväčší co-workingový priestor má Nivy Tower

Trh s flexibilnými pracovnými priestormi sa na Slovensku začal vyvíjať v roku 2016. Najväčší poskytovatelia takýchto priestorov sú pritom práve v našom hlavnom meste. Celková plocha slovenských coworkingových priestorov je 35 200 m², v rekonštrukcii aktuálne nie je ani jeden. Spoločnosť CBRE poukazuje na to, že tento trh je u nás veľmi zaujímavý a ponúka veľa atraktívnych priestorov. Report tiež odkrýva fakt, že priemerný coworkingový priestor v Bratislave ponúka na prenájom 185 miest na prácu. Najväčším takýmto priestorom (z hľadiska počtu takýchto pracovných miest) je aktuálne budova Nivy Tower, ktorá je zároveň aj najnovšia. Odborníci spoločnosti tiež hovoria o zaujímavej rovnováhe na našom trhu. Dôvodom je to, že až 88 % poskytovateľov takýchto priestorov predstavujú tuzemské spoločnosti, zatiaľ čo zvyšných 12 % majiteľov je z iných častí CEE regiónu. 

Pandémia zvýšila dopyt po flexibilných priestoroch

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu spoločnosť CBRE zaznamenala zvýšený dopyt po takýchto priestoroch zo strany nájomcov. Toto sa však nemusí nevyhnutne premietnuť aj do počtu uzavretých transakcií. Odborníci však očakávajú, že v 3. a 4. kvartáli tohto roku sa bude záujem o flexibilné priestory aj naďalej zvyšovať. O tomto raste sú pritom presvedčení aj kľúčoví prenajímatelia týchto priestorov. Tí sú presvedčení, že súčasná situácia ešte viac zdôrazní potrebu kancelárskych priestorov, ktoré sú nielen moderné, ale aj ekologické a flexibilné.
Zaujímavým zistením je pritom aj fakt, že v súčasnosti je na Slovensku len 1 poskytovateľ flexibilných priestorov, ktorý je nezávislý. Zvyšných 95 % týchto priestorov tvoria také, ktoré sú podporované  samotnými prenajímateľmi.

Zdroj: CBRE, Celá štúdia tu

Podobné články

 1. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 2. CBRE: Budúcnosť nehnuteľností je jasná, základom úspechu je agenda ESG
 3. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 4. Prieskum CBRE: Koronakríza zmenila spôsob našej práce
 5. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 6. Pod lupou: Nové Apollo s novými technológiami
 7. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 8. CBRE: Ako zmení hybridná práca trh s komerčnými nehnuteľnosťami?
 9. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 10. Prieskum CBRE: Flexibilná práca je stále obľúbenejšia
 11. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 12. CBRE: Ekonomika a trh s komerčnými nehnuteľnosťami sa zotavujú
 13. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v 2. Q 2021 vyšplhal vysoko
 14. CBRE: Objem investícií do nehnuteľností sa v Q2 2021 vyšplhal vysoko
 15. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 16. CBRE a TPA: Na Slovensku minulý rok prebehlo 17 realitných transakcií
 17. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 18. Pripravte sa na 5G pracoviská a 5 generácií zamestnancov
 19. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 20. CBRE: Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj Brexit
 21. Objem investícií do európskych nehnuteľností
 22. CBRE: Objem investícií do európskych nehnuteľností
 23. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 24. Priemyselné a rezidenčné nehnuteľnosti sú najstabilnejší zdroj príjmu
 25. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 26. CBRE: Nízke úrokové sadzby podporujú predpoklad rýchleho zotavenia trhu
 27. CBRE: Budúcnosť kancelárskych nehnuteľností praje práci na diaľku, technológiám
 28. CBRE: Aká bude budúcnosť kancelárskych nehnuteľností?
 29. Prieskum CBRE: Firmy v rámci EMEA
 30. CBRE: Firmy v rámci EMEA investujú do technológií
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky