Deloitte: Zavedením GDPR povinnosti nekončia

25.09.2018

Ani 100 dní od účinnosti GDPR mnohé spoločnosti neboli schopné prijať dostatočné opatrenia a potrebné kroky k splneniu povinností. Vstup nového nariadenia do praxe si však vyžaduje neustále prispôsobovanie podporných technológií.  

Organizácie sa na GDPR pripravovali hlavne získavaním nových talentov a technológií, ktoré mali zabezpečiť súlad s nariadením v stanovenom termíne. Väčšina z nich sa sústredila na dátum účinnosti, ktorým bol 25. máj, ale týmto termínom sa plnenie povinnosti nekončí. Riešením pre napĺňanie požiadaviek nariadenia je využívanie nových technologických systémov, postupov a podnikových procesov. Takýto prístup bude kľúčový pre zabezpečenie súladu aj v budúcnosti. „Mnohé organizácie si uvedomujú, že systémy, ktoré sú momentálne vhodné a dostatočné, nemusia v budúcnosti stačiť, a preto budú skúmať technológie so stále efektívnejším dosahovaním súladu s GDPR. Potrebné budú tiež ďalšie zdroje na udržateľnosť programov smerujúcich k udržiavaniu súladu s GDPR,“ informuje Dagmar Yoder, advokátka spoločnosti Deloitte Legal.

GDPR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Kompetentné orgány zatiaľ neudelili pokutu v dôsledku porušenia povinností stanovených GDPR a organizácie tak môžu mať tendenciu poľaviť zo svojich opatrení, kým nedôjde k prvému výstražnému trestu. V prípade previnenia hrozí pokuta až do 20 miliónov EUR alebo 4 % celkového ročného obratu a riziko početných žalôb, ktoré by v konečnom dôsledku mohli pre spoločnosti mať ešte väčšie finančné a reputačné dôsledky. Práve reputačné riziko je tak pre mnohé spoločnosti najväčším motivátorom pri zavádzaní potrebných opatrení, postupov a kontrolných mechanizmov do každodennej praxe.

Zavedenie nariadenia GDPR v máji tohto roka bolo najväčšou zmenou pravidiel ochrany osobných údajov na úrovni EÚ za posledných viac ako 20 rokov. Aj po 100 dňoch od nadobudnutia účinnosti však organizácie stoja v tejto súvislosti pred mnohými výzvami. „Dosiahnutie súladu podnikových postupov s GDPR bolo náročné a pre mnohé organizácie bude ďalšou výzvou aplikovať tieto zmeny v dlhodobom horizonte. Neustále zlepšovanie nových postupov zabezpečí ich udržateľnosť a úspech v budúcnosti,“ doplnila Yoder.

Zdroj: Deloitte

Podobné články

 1. Snažia sa žiť udržateľne, chcú zmysluplnú prácu a work-life balans
 2. Snažia sa žiť udržateľne, chcú zmysluplnú prácu a work-life balans
 3. Deloitte: Generatívna AI nás zásadne zmení
 4. Deloitte: Generatívna AI nás zásadne zmení
 5. Slovenská technologická firma je jedným z víťazov Fast 50
 6. Slovenská technologická firma je jedným z víťazov Fast 50
 7. Zvyšujúca sa miera digitalizácie v daňovej oblasti predstavuje novú výzvu
 8. Zvyšujúca sa miera digitalizácie v daňovej oblasti predstavuje novú výzvu
 9. 6 slovenských firiem sa zaradilo medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete
 10. 6 slovenských firiem sa zaradilo medzi najlepšie riadené spoločnosti na svete
 11. Mileniálov a Gen Z najviac trápia finančné problémy a zmena klímy
 12. Mileniálov a Gen Z najviac trápia finančné problémy a zmena klímy
 13. Deloitte: V SR pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien
 14. Deloitte: V SR pôsobí vo vedení najväčších spoločností až 25 % žien
 15. Deloitte: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia
 16. Deloitte: Strategické ciele centier zdieľaných služieb sa menia
 17. Deloitte: Budúcnosť práce je hybridná
 18. Deloitte: Budúcnosť práce je hybridná
 19. Podnikateľské prostredie je nepredvídateľné, pomaly sa však stabilizuje
 20. Podnikateľské prostredie je nepredvídateľné, pomaly sa však stabilizuje
 21. Prieskum Deloitte: Automatizácia inteligentne
 22. Prieskum Deloitte: Automatizácia inteligentne
 23. Deloitte: Trendy v oblasti ľudských zdrojov
 24. Deloitte: Trendy v oblasti ľudských zdrojov
 25. Kľúčom k efektívnej mestskej preprave
 26. Deloitte City Mobility Index: Mestská preprava
 27. Výdavky na výskum a vývoj budú rásť
 28. Deloitte: Výdavky na výskum a vývoj budú rásť
 29. Čo očakávajú Mileniáli a Generácia Z od firiem?
 30. Mileniáli a Generácia Z očakávajú od firiem
▼ Viac
Prieskum

Top ponuky