Logistiku aj výrobu v ČR stále viac poháňa slnečná energia

30.08.2023

K rozsiahlym investíciám do vlastných solárnych elektrární pristupujú v súčasnej dobe developeri, nájomcovia a vlastníci priemyselných a skladovacích priestorov v Českej republike. Tento trend reflektuje nielen postupujúcu modernizáciu energetického sektora, ale aj odvracanie od závislosti na fosílnych palivách. V rámci tejto inovatívnej vlny dochádza na mnohých objektoch paralelne ku komplexným technologickým úpravám, smerujúcim k celkovej redukcii spotreby energie. K doteraz najväčším strešným solárnym elektrárňam patrí areál Urbanity Campus Tachov, ktorý ohlásil inštalovaný výkon 5 MW a približnú ročnú produkciu viac ako 5 000 MWh elektrickej energie.

Len o niečo nižší inštalovaný výkon, necelé 4 MW, majú mať fotovoltaické panely v komplexe obrieho robotického centra Amazon v Kojetíne. Podľa realitno-poradenskej spoločnosti 108 AGENCY nie je rozhodnutie developerskej spoločnosti Panattoni, ktorá areál bývalého cukrovaru pre Amazon revitalizovala, v Česku ojedinelý. Naopak, inštalácia solárnych elektrární na strechy, fasády alebo do okolia priemyselných nehnuteľností sa dá označiť za trend tohto roku. „Netýka sa pritom len novej výstavby, ale aj starších objektov. Developeri aj vlastníci skladových a výrobných areálov reagujú na nedávnu energetickú krízu, snažia sa vyhovieť ESG kritériám zo strany bánk, navyše predznamenávajú sprísnenie európskej legislatívy v oblasti energetickej sebestačnosti a nezávislosti na fosílnych palivách,“ vysvetľuje Jakub Holec, riaditeľ 108 AGENCY.

Urbanity, Tachov

Foto: Urbanity, Tachov, Zdroj: 108 AGENCY

Rozširovanie inštalácií obnoviteľných zdrojov energie zároveň dokazuje racionálny prístup stavebníkov skladových aj výrobných hál. Napriek počiatočnej investícii začínajú mať rozumnú mieru návratnosti, navyše tieto nehnuteľnosti nie sú závislé na vývoji cien energetických komodít. Areály, ktoré si môžu dovoliť alokovať väčšiu kapacitu, môžu dokonca ťažiť z prípadných prebytkov – či už formou flexibilných dodávok do siete v čase vrcholných odberov, alebo prostredníctvom tzv. komunitnej energetiky, kde môžu priemyselné nehnuteľnosti vybavené zdrojmi čistej energie zohrať významnú úlohu.

Budovanie alebo rozširovanie fotovoltaických kapacít začalo množstvo developerov a vlastníkov priemyselných nehnuteľností. Veľmi ďaleko je jeden z najväčších industriálnych developerov, spoločnosť CTP. Tá chce mať na svojich objektoch do roku 2030 panely so súhrnným inštalovaným výkonom 300 MWp. Zatiaľ sa pohybuje okolo 14 MWp, za tento rok pribudnú inštalácie FVE s výkonom 30,5 MWp av roku 2024 40 MWp.

Kumulovaný výkon 8 MW v prvej etape chce na svojich objektoch v Hrušove, Krupke, v Tepliciach a Říčanoch docieliť spoločnosť Contera. Celé svoje portfólio plánuje poháňať slnečnou energiou do roku 2025. Panely s výkonom 17 MW by na svojich priemyselných nehnuteľnostiach chcel čo najskôr inštalovať investor a developer zameriavajúci sa na segment logistiky, GLP Europe. Aktívne sa k budovaniu solárnych elektrární stavia aj ďalší významný európsky hráč, spoločnosť CGL.

Jasný plán dosiahnuť na svojich budovách výkonu okolo 12 MW deklaruje spoločnosť ARETE. Do septembra bude dokončená inštalácia v jej parku vo Valašskom Meziříčí s inštalovaným výkonom 1,4 MWp. To už bude v prevádzke menší fotovoltaický zdroj v ARETE Parku Rokycany. Maximálny výkon spočítaný na 246 444 kW/ročne hodlá čo najskôr realizovať v celom svojom Big Box Parku v Horných Počerniciach jeho vlastník FLOW MANAGEMENT. K posledným ohláseným realizáciám fotovoltaiky patrí napríklad logistické centrum DB Schenker v Rudnej pri Prahe (inštal. výkon 849,2 kWp), výrobný závod FENIX v Jeseníku (900 kWp), Pražské strojárne vo svojom areáli vo Vinori (996 kWp s kapacitou výroby až 980 MWh elektriny za rok) alebo hneď niekoľko etáp FVE projektu v závode ZF Electronics v Klášterci nad Ohří (998 kWp + 412 kWp).

„Príkladov by sme našli oveľa viac. Nejde ale všetko úplne hladko. Niektoré staršie objekty narážajú vo svojich zámeroch na statiku, pri nových môže byť brzdou kapacita trafostaníc, respektíve distribučnej siete. Aj tak si ale Česká republika vedie v zavádzaní obnoviteľných zdrojov energie v priemyselných parkoch veľmi dobre,“ poznamenáva Matěj Indra, vedúci oddelenia prenájmu priemyselných a logistických nehnuteľností 108 AGENCY.

Podľa jeho kolegu Michala Bieleho, ktorý v 108 AGENCY vedie oddelenie prieskumu trhu, tento trend povedie k ďalšiemu rastu počtu certifikácií zelených budov. V polovici roku 2022 bolo certifikovaných 49 % dokončených priemyselných budov v Českej republike, v priebehu tohto roku sa má dostať na 55 %. Priaznivou správou sú nielen stále štedré dotačné tituly na FVE, vrátane Národného plánu obnovy, ale zjednodušujúce sa povoľovacie konanie na fotovoltaické elektrárne a ďalšie obnoviteľné zdroje energie.

Zdroj: 108 AGENCY

Prieskum

Top ponuky